header

Aanmeldformulier (veld)bijeenkomst

Aanmeldformulier (veld)bijeenkomst
Ik meld mij aan voor (veld)bijeenkomst op:*

Links op dit formulier kunt u zich aanmelden voor een (veld)bijeenkomst hoogstamboomgaard.

De (veld)bijeenkomsten zijn bedoeld om met onze ANLb deelnemers, aan de hand van praktijkvoorbeelden, een goede dialoog te voeren. Op die manier gaan we gezamenlijk op zoek naar een invulling van het beheer die de komende jaren ecologisch resultaat op gaat leveren.

We zetten met jaarlijkse (veld)bijeenkomsten in op samen leren en willen collectief het doelbereik van agrarisch natuur- en landschapsbeheer vergroten. Wij zijn er van overtuigd dat met de betrokkenheid van alle deelnemers niet alleen de doelstellingen worden gehaald, maar ook de deelname aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer een stuk leuker wordt.

ANLb deelnemers sluiten minimaal eenmaal jaarlijks bij een (veld)bijeenkomst aan. De bijeenkomsten zijn tevens vrij toegankelijk voor andere betrokkenen en geïnteresseerden. Graag wel vooraf aanmelden voor dit formulier in te vullen.

NB: Deze bijeenkomsten worden georganiseerd met steun van het ELFPO
“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in
zijn platteland”