NaLi-nieuwsbriefheader-poelenbeheer
oktober 2022
In deze nieuwsbrief:
  • Poelenbeheer
  • Roadshow 2022 editie Noord-Limburg
  • Aanmelden” kansenlijst”
  • Vooraankondiging Knotten van bomen
  • Najaarszaai akkers

Poelenbeheer

Half september tot half oktober is dé periode om poelen onder handen te nemen. Hier in korte filmpjes de beheertips van 3 verschillende typen poelen.
Klik op de thumbnail van de video die voor u interessant is. De video opent dan direct in YouTube.

Grondwaterpoel voor kamsalamander, alpenwatersalamander etc.
Deze poel vraagt om kleinschalig onderhoud
Thumbnail amfibieenpoel kleinschalig onderhoud 20200922
Grondwaterpoel voor boomkikker
Achterstallig onderhoud, deze poel vraagt om grootschalig onderhoud
Thumbnail amfibieenpoel grootschalig onderhoud 20200922
Poel voor vroedmeesterpadden en geelbuikvuurpadden
Dit type poelen met betonbodem en stapelmuur hebben weer andere aandachtspunten bij het beheer
Thumbnail betonpoel stapelmuur 20200922

Actie geelbuikvuurpadbakken

Hebt u een geschikte locatie voor een bak voor de geelbuikvuurpad? Wellicht is deze actie van Stichting IKL Limburg dan iets voor u!

Oproep: melden van uitgevoerd beheer

Heeft u uw poel(en) gemaaid en/of geschoond? Geef dan een melding aan ons door via het meldingsformulier uitgevoerd landschapsbeheer. Deze meldingen kunnen worden ingediend tot en met 21 oktober. We zijn namelijk verplicht jaarlijks deze meldingen namens u door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Roadshow 2022 editie Noord-Limburg

Op woensdag 21 september jl. heeft onze eerste Roadshow plaatsgevonden.

Samen met een aantal partners en wethouders van Noord-Limburgse gemeenten hebben wij tijdens een lunch in Siebengewald kennis gemaakt. Onze voorzitter Thijs Rompelberg presenteerde de werkwijze van onze Coöperatie. Uitgangspunt naast het kennismaken was het delen van kennis en de mogelijkheden tegen het licht houden van een samenwerking in de buitengebieden tussen agrariërs, gemeenten en onze coöperatie. Gezien de intensievere ontwikkelingen rondom Natuurinclusieve landbouw en de resultaten in de afgelopen jaren bij onze leden van de coöperatie, sloten we de bijeenkomst af met een bezoek aan het bedrijf van Rob Ingenbleek.

Hier kregen wij een mooie indruk van zijn passie voor natuur en natuurinclusieve landbouw. Patrick vertelde dat door het vervangen van het gras in zijn looppaden door bloemrijke randen er een enorme toename van insecten is ontstaan. Dit heeft een goede bijdrage geleverd aan de bestrijdingvan luis op zijn bloemen. Hierdoor hoeft hij meestal geen luisbestrijding meer in te zetten.

Verder kregen we ook nog 2 poelen te zien die aan de rand van zijn bedrijf gelegen zijn. Een prachtige samenwerking tussen ondernemerschap en biodiversiteit. Wij danken Rob dan ook voor zijn gastvrijheid en de mogelijkheid om een goede indruk te krijgen van zijn natuurinclusieve werkwijze.
roadshow-01
roadshow-02

Aanmelden” kansenlijst”

Transitie van de landbouw, stikstof, biodiversiteit, gemeenschappelijk landbouwbeleid, ecosysteemdiensten, er is veel gaande binnen de boerenbedrijven, ons vertrouwd landschap en de natuur.

Volgens verwachting gaan we met elkaar een volgende beheerperiode aan die duurt van 2023 tot en met 2028. Zoals de (politieke) ontwikkelingen er uit zien mogen we alle bestaande overeenkomsten verlengen. Hier en daar zullen details van de voorwaarden van het beheer licht aangepast worden.

Financiële ruimte
Mogelijk komt er ook financiële ruimte voor het uitbreiden van uw overeenkomst.
Samen succes geboekt
In de afgelopen jaren heeft u zich vooral ingespannen voor de biodiversiteit. Door het ontwikkelen van kruidenrijke akker- en graslanden, het snoeien van bomen en struiken en het uitbaggeren van poelen hebben veel soorten zich kunnen handhaven in Limburg. Denk bijvoorbeeld aan de patrijs, de hamster, de kamsalamander en de steenuil.
Nieuwe pakketten
Naast de biodiversiteit gaan we ook aan de slag voor het verbeteren van de kwaliteit van de bodem, het water, de lucht en het klimaat. Ook hiervoor zijn er vanaf 2023 of 2024 mogelijkheden om overeenkomsten af te sluiten. Hierover is nog overleg tussen de landelijke- en Europese overheden. Zodra er meer bekend is zullen we dit met u delen.
Nadenken over uitbreiding
Ondanks de onzekerheden is het goed om na te gaan of u uw overeenkomst wilt uitbreiden, in eerste instantie nog voor het verbeteren van de biodiversiteit. De andere thema’s spreken we gerust ook al voor.
Meer weten
Neem contact op met uw veldmedewerker en samen kijken we voor welke soorten of voor een van de andere thema’s de uitbreiding zinvol is. De kansen gaan we verzamelen zodra de (politieke) besluiten zijn genomen.
Aanmelden Kansenlijst

Vooraankondiging Knotten van bomen

De herfst heeft haar intrede gedaan, weer langere knusse avonden en vooral ook kouder. Bomen en struiken maken eerste voorbereidingen voor de winter, hier en daar krijgen bladeren al kleur.

Wat gaan we doen in de winter?
Voor u ook de tijd om na te denken wel beheer u in de winter gaat uitvoeren. Bomen en struiken zagen om de houtsingels, bosjes en knotbomen goed verzorgd de winter in te laten gaan.
Zon doet leven
Regelmatig bomen en struiken afzagen in delen van houtsingels en bosjes zorgen ervoor dat meer zonlicht op de bodem komt en dat kruiden en struiken zich goed ontwikkelen. De afgezaagde stukken zullen weer opnieuw uitlopen en vormen met de kruiden een dichte en rijke leefomgeving. Vele soorten vinden er voedsel en een woonplek.
Wat zijn knotbomen?
Knotbomen zijn eigenlijk een bijzonder gesnoeide boom, de top wordt al in het begin gesnoeid (geknot) en er vormt zich een warrige kroon van takken. Bomen worden al eeuwenlang geknot door onze voorouders en ze hadden er een bedoeling bij. De steeds weer terugkerende takken waren een leverancier van vele producten zoals stelen voor bijvoorbeeld schoppen en bezems en ook als vlechtwerk bij het bouwen van huizen.
De waarde van knotbomen
Dieren en planten maken gelijk gebruik van deze bijzondere manier van bomen snoeien. Door het beheer ontstaan namelijk snel holtes en een bolle- of komvormige bovenkant. Goede plekken voor vogels en vleermuizen om te broeden en te slapen. Vele insecten vinden er voedsel en ook onderdak. De natuurwaarden van knotbomen zijn vandaag de dag dan ook van onschatbare waarde voor de biodiversiteit.
Welke bomen komen in aanmerking?
Eigenlijk kan elke boom geknot worden, de meest bekende in Nederland is de wilg. Ook essen, eiken, linden, haagbeuken en andere soorten treft u geknot aan in ons landschap.
Elk soort knotboom heeft zo zijn eigen snoeiregime:
  • Zachte houtsoorten zoals de wilg snoeit u eenmaal in de 4-6 jaar, de es kan wel tot 8 jaar blijven staan.
  • Hardere houtsoorten, bijvoorbeeld de eik, knot u eenmaal in de 8–12 jaar.
Het knotten zelf doet u als de sapstroom stil ligt, tussen half november tot uiterlijk begin maart. Knotten bij vorst is af te raden, de wonden kunnen dan invriezen.
Check de knotboom
U als beheerder dient vooral goed te kijken naar de knotboom Als de knot te zwaar wordt voor de stam dan bestaat er een grote kans dat takken bij harde wind afbreken of zelfs complete bomen uitscheuren of omwaaien.
Houtsingels en bosjes
Hetzelfde is van toepassing voor de houtsingels en bosjes, goed kijken welk deel te grote bomen en struiken heeft en dan met de zaag beheren. U wordt beloond met een rijke biodiversiteit (en kachelhout).
Heeft u vragen?
Twijfelt u of hebt u vragen: neem dan contact op met uw veldmedewerker.
Deel uw resulaten met ons
Maak gerust foto’s van uw werkzaamheden en stuur die door. De mooiste plaatsen we op onze website. We zijn trost op uw resultaten.
knotwilgen-01
knotwilgen-02

Najaarszaai akkers

Voordelen najaarsinzaai
Factoren als een tekort aan neerslag en een hoge onkruiddruk spelen een minder belangrijke rol in het slagen van het gewenste gewas. Omdat er geen verdere grondbewerkingen in het voorjaar uitgevoerd hoeven te worden is een sterke onkruiddruk van warmtekiemers als Melganzenvoet niet te verwachten.

De afgelopen twee jaar zijn er op een aantal akkers goede ervaringen opgedaan met najaarsinzaai. Het hoofdbestanddelen van dit zaaigoed is winterrogge en winterwikke. Deze soorten gaan zorgen voor een goed en snel sluitend gewas in het voorjaar, waardoor in het voorjaar onkruiden minder de kans krijgen om zich massaal te ontwikkelen.

Voordelen maaien
Omdat er geen grondbewerkingen hoeven plaats te vinden komen eenjarige onkruiden als Melganzenvoet het komend seizoen niet tot ontwikkeling. De eerder ingezaaide meerjarige planten zullen weer tot ontwikkeling komen.
najaarszaaiAkkers-01
NaLi-nieuwsbrieflogo-01
VOOR ANLb-LEDEN
> Naar de servicepagina
CONTACT

Steegstraat 5
6041 EA Roermond

T +31 475355711
(ma di do vr 9.00 tot 12.00)
M info@natuurrijklimburg.nl