december 2022
NaLi-Logo-met-payoff

In deze nieuwsbrief:

 • Fijne feestdagen en een gezond 2023 gewenst

 • Afscheid van onze voorzitter Thijs Rompelberg en bekendmaking van onze nieuwe bestuursleden

 • Update Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

 • Verslag ANLb bijeenkomst Vlodrop en Nederweert

 • Akkerbeheer hamsterleefgebied Wittem-Bocholtz

 • HAS Green Academy scholingsaanbod met subsidie gratis te volgen voor agrariërs

 • Praktijktraining Bodem & Koe, rendement voor nu en later

kerstkaart-21-12-2022

Afscheid van onze voorzitter Thijs Rompelberg

Rompelberg Thijs
Op 17 november jongstleden is Thijs Rompelberg benoemd tot voorzitter van De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Deze nieuwe functie is niet verenigbaar met een bestuurdersrol binnen Natuurrijk Limburg. Om deze reden is Thijs per 21 december teruggetreden als bestuurslid.

Wij danken Thijs voor zijn waardevolle en enthousiaste bijdrage aan de groei van Natuurrijk Limburg en de natuurinclusieve landbouw in Limburg en wij wensen hem veel succes als LLTB-voorzitter.

Nieuwe bestuursleden

De ledenraad heeft eveneens op 21 december Martine van Dusseldorp en Fons Kersten gekozen als nieuwe bestuursleden. In januari zal het vernieuwde bestuur onderling de portefeuilles (inclusief het voorzitterschap) opnieuw verdelen en aan de ledenraad voorleggen. Over de uitkomst hiervan zullen wij u informeren.

Welkom

Martine en Frans heten wij van harte welkom. Wij wensen hen veel plezier en succes bij de invulling van de functie als bestuurslid en zijn ervan overtuigd dat zij een grote rol zullen spelen in de verdere ontwikkeling van coöperatie Natuurrijk Limburg. In onze januari nieuwsbrief zullen wij Martine en Frans nader aan u voorstellen.

Verslag ANLb bijeenkomst Vlodrop en Nederweert

77D59A7F-E2A2-49E6-B3D0-BC989326A9D0

Samenwerking voor een sterker agrarische leefomgeving

Tijdens deze twee bijeenkomsten is er toelichting gegeven door Frans Blezer over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer vanaf 2023. Ruim 70 personen waren erg geïnteresseerd over de werking van de regeling, de samenhang met het Gemeenschappelijk Landbouwbeheer (GLB) en vooral ook de effecten op het agrarisch gebied.

Update Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Update Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

In onze nieuwsbrief van vorige week is aandacht besteed aan de invoering van de BGT. De nieuwe digitale topografische kaart van Nederland. Graag informeren wij u over de actuele stand van zaken n.a.v. een recente nieuwsbrief van RVO.

RVO nieuwsbrief

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) heeft kortgeleden een nieuwsbrief gestuurd waarin agrariërs geadviseerd worden om percelen bij te werken vanaf februari 2023. RVO verwacht nog tot februari bezig te zijn met het bijwerken van de grenzen en de toevoeging van de landschapselementen.

Ons advies aan agrariërs

Wij adviseren u dan ook om te wachten tot februari met het bijwerken van uw perceelsregistratie. Bij het versturen van de contracten vanaf januari zijn de wijzigingen (BGT) nog niet meegenomen.

Bent u geen actieve agrariër?

Heeft u alleen landschapselementen,zoals een knip- en scheerheg of een hoogstamboomgaard, in beheer?
Dan ontvangt u vanuit RVO géén uitnodiging voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT check). RVO stelt zelf de begrenzing van de landschapselementen vast.

Wel of niet gemachtigd

Wij gaan vanaf februari aan de slag met het aanpassen van de intekening van ANLb-elementen op de BGT. Voor niet actieve agrariërs die ons hebben gemachtigd, werken wij de RVO perceelsregistratie bij. Voor de overige niet actieve agrariërs is het van belang dat zij straks zelf de percelen bijwerken in mijn.rvo.nl. Hiervoor zullen wij u nog informeren.

Nieuwe contracten

Binnenkort starten we met het versturen van de nieuwe nog niet aangepaste contracten. Afhankelijk van de omvang van de aanpassingen, zullen we u op een later moment een nieuw overzicht sturen.

Tip: houd de berichtgeving van RVO goed in de gaten.

Akkerbeheer hamsterleefgebied Wittem-Bocholtz

veldleeuw Hk
Gedurende de huidige beheerperiode lag de focus op de uitvoering van hamsterbeheerpakketten in dit leefgebied. Omdat er al geruime tijd geen hamsters voorkomen aan de Nederlandse zijde van de grens is de voorzetting van hamsterbeheer in de komende beheerperiode volgens ons niet effectief.

Akkervogels

Er zijn meer resultaten te behalen voor diverse akkervogels. Daarom willen we met het akkerbeheer in dit gebied hierop de nadruk gaan leggen. Er zit namelijk veel overlap in de pakketvarianten voor hamster en akkervogels.

Beheerpakketten

Met een juiste uitvoering op de juiste plek kunnen er met onderstaande beheerpakketten goede resultaten worden behaald.
 • Vogelakker:
 • Kruidenrijke akker
 • Kruidenrijke akkerranden
 • Vogelgraan

Wilt u hiermee aan de slag?

Neem dan contact op met Rik Schreurs Veldmedewerker akkernatuur.

HAS Green Academy scholingsaanbod met subsidie

gratis te volgen voor agrariërs!

has-green-academy

Praktijktraining Bodem & Koe Rendement voor nu en later

bodem-koe-1foto-groot-2
NaLi-Logo-met-payoff
VOOR ANLb-LEDEN
> Naar de servicepagina
CONTACT

Steegstraat 5
6041 EA Roermond

T +31 475355711
(ma di do vr 9.00 tot 12.00)
M info@natuurrijklimburg.nl