November 2023

In deze nieuwsbrief

 1. Uitbreiding ANLb Ha nu mogelijk, doe jij mee? Lees de voorwaarden.
 2. Afscheid van onze collega Anke Brouns.
 3. Binnenkort verwelkomen wij ook enkele nieuwe collega's voor het veldwerk.
 4. Poel schonen, hoe doe ik dit Pieter?
 5. Ledentevredenheidsonderzoek gaat er aankomen in 2024.
 6. In gesprek met onze ambassadeur René Henquet uit Eysden.
 7. Alliantie Natuurkracht organiseert 2 gratis bijeenkomsten natuurinclusieve landbouw 15 en 23 november in Geul/Gulpdal en Ransdaal.
 8. Boeren en tuinders kunnen gratis bodemadviezen aanvragen.

Uitbreiding ANLb Ha nu mogelijk, doe jij mee?

Uitbreidingsmogelijkheden ANLb, maar deelname is beperkt.


Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is een regeling die boeren en andere agrarische grondeigenaren betaalt voor activiteiten die bijdragen aan leefgebied voor boerenlandsoorten. Coöperatie Natuurrijk Limburg wil je graag informeren over de mogelijkheden om het bestaande beheer uit te breiden.

Afscheid van onze collega Anke Brouns

Anke gaat ons verlaten
Maar, we vieren het nieuwe avontuur van Anke. Na 4,5 jaar van toegewijde dienst bij Natuurrijk Limburg, gaat Anke een spannende nieuwe fase in haar carrière tegemoet.
Anke gaat haar ecologische kennis en passie voor de natuur op een nieuwe manier invullen.

Anke gaat voor zichzelf beginnen, een pad dat ongetwijfeld nieuwe uitdagingen en kansen zal bieden. We hebben er alle vertrouwen in dat ze met dezelfde passie en toewijding zal slagen in haar nieuwe onderneming.

We willen Anke bedanken voor de ondersteuning bij de uitrol van het ANLb in haar gebied Zuid-Limburg. We wensen Anke alle succes en geluk toe in haar nieuwe avontuur. Ze zal altijd deel uitmaken van de Natuurrijk Limburg-familie.

Binnenkort verwelkomen wij nieuwe collega's

Op dit moment zijn we bezig om ons team van veldmedewerkers uit te breiden. Gezien de uitbreiding van het ANLb is het ons streven om in januari 2024 de nieuwe collega's voor het veld welkom te heten. Ons administratieve team in Roermond zal ook nog verder uitgebreid worden in het eerste kwartaal van 2024. Op dit moment worden Stephanie en Marja tijdelijk ondersteund door Willemien Lemmers.

Poelen Schonen met Pieter

Het opschonen van poelen moet altijd in het najaar gebeuren.

ledentevredenheidsonderzoek in eerste kwartaal 2024

Graag willen wij jullie informeren dat ons ledentevredenheidsonderzoek zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2024. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. De vragenlijsten zijn in de maak en samen met de kennis van ons bureau gaan we een kort en krachtige vragenlijst presenteren in 2024.

In gesprek met onze ambassadeur René Henquet uit Eysden

"De rust van het jagen en de liefde voor het ANLb met Rene Henquet
Onze afspraak vond plaats op het industrieterrein in Opglabbeek, België. Hier is Rene in zijn dagelijkse leven Salesmanager bij Storm Seeds.

Natuurinclusieve landbouw bijeenkomsten en kennisdelen

Deze maand organiseert de alliantie Natuurkracht (WWF, Natuurmonumenten, Stichting Limburgs Landschap, ARK Rewilding Nederland en de Natuur en Milieufederatie Limburg) i.s.m. het IVN, de Natuurkrachtmaand. Samen zetten zij zich in om de partijen die het landschap van Zuid-Limburg willen aanpassen om de gevolgen van extreem weer in het heuvellandschap beter op te vangen, te inspireren.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), gratis advies

Wist je dat het DAW Kennisprogramma een uitgebreid aanbod bevat voor boeren en tuinders? Zo biedt DAW je als boer of tuinder de volgende mogelijkheden:
 • Bodemadviezen die je gratis kunt aanvragen
 • Kosteloos in gesprek gaan met een onderzoeker
 • Verschillende excursies meedoen
 • Een online cursus volgen over groenbemesters