header

Aanmeldformulier project 'Groen productief en levend Limburg'

Aanmeldformulier deelname aan 'Groen productief en levend Limburg'
Regio*
Areaal*
Deelnemer ANLb*

Het project

‘Groen, productief en levend Limburg’ is een zogenoemde GLB-pilot welke de komende twee jaar door Natuurrijk Limburg en Arvalis wordt uitgevoerd. Het is één van de zeven landelijke pilots waarbij LTO-Nederland en de agrarische collectief (waaronder Natuurrijk Limburg) kunnen meewerken aan de invulling van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.

MEER INFORMATIE OVER DIT PROJECT

Aanmelden

Iedereen met een actief agrarisch bedrijf (dus iedereen die de gecombineerde opgave doet) kan zich aanmelden om mee te werken. Er is ruimte voor ongeveer 100 deelnemers. Aanmelden kan middels het aanmeldformulier links op deze webpagina.

Wat houdt deelname in

Wat we willen is een veerkrachtig voedselsysteem en een gezond verdienmodel, met behoud van natuur en landschap. Op weg daar naartoe zijn tussenstappen nodig, van basis tot gevorderd. Enerzijds willen we laagdrempelig maatregelen uitrollen en anderzijds vernieuwende maatregelen uittesten voor de Limburgse omstandigheden. De selectie van maatregelen wordt gedaan samen met de boer, aangezien deze het nut ervan moet zien voor zijn/haar bedrijfsvoering. Zij worden dus bezien worden onder de voorwaarde van:

  • Praktische inpasbaarheid (is het haalbaar binnen de bedrijfsvoering qua arbeid en risico)
  • Economische inpasbaarheid (win-win maatregelen en/of ketenbijdragen)

Gedurende het project worden knelpunten in beeld gebracht die nu de uitvoering van de maatregelen lastig of onmogelijk maken. Op basis daarvan wordt richting de betreffende overheden voorstellen gedaan voor vereenvoudigingen in onder andere het GLB beleid en/of voorstellen die verschillende wetgeving met elkaar in overeenstemming moeten brengen.

Als deelnemer levert u belangrijke input voor de invulling van het nieuwe GLB:

  • U test bestaande en nieuwe maatregelen uit op uw eigen bedrijf aan de hand van een op te stellen bedrijfsplan
  • U geeft uit ervaring aan wanneer bepaalde maatregelen goed werken en onder welke voorwaarden, en ook wanneer ze niet werken en wat dan de knelpunten zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Stan Bruijsten van Arvalis via sbruijsten@spam-protectarvalis.nl of 06-83239127