header

Collectief akkervogelbeheer

Sinds 2011 wordt op collectieve wijze akkervogelbeheer uitgevoerd in twee specifieke gebieden in Midden Limburg (en een aantal gebieden in Zuid Limburg). Onder leiding van Natuurrijk Limburg zaaien en maaien bijna 10 agrariërs akkerranden op wijze die de veldleeuwerik en patrijs aantrekkelijk vinden. Er zijn randen voor de winter en voor de zomer. Er wordt nauw samengewerkt met de jacht en vogelvrijwilligers om de resultaten te maximaliseren en te monitoren. Dat is de kracht van de collectieve aanpak. Opdrachtgever en financier is Provincie Limburg.

Meer informatie: Jac Mulders.

Like us on Facebook
Volg ons op Twitter