header

Collectief Weidevogelbeheer

Sinds 2010 wordt op collectieve wijze weidevogelbeheer uitgevoerd ten Zuidwesten van de Groote Peel. Onder leiding van Natuurrijk Limburg doen zo'n 20 agrariërs aan uitgesteld maaien om legsels van Grutto's en Wulpen te beschermen en kuikenoverleving te stimuleren. Er wordt nauw samengewerkt met andere gebiedspartijen zoals de vogelwerkgroep en de jacht om de resultaten te maximaliseren en te monitoren. Dat is de kracht van de collectieve aanpak. Opdrachtgever en financier is Provincie Limburg.

Meer informatie: Ron Janssen.

Like us on Facebook
Volg ons op Twitter