header

Florarijke akkers

De akkerflora in geheel Nederland behoort tot meest bedreigde vegetaties van Nederland. Binnen de akkerflora zijn er tientallen plantensoorten te vinden die ernstig bedreigd zijn. In 2000 is er door het Rijk een akkerbeschermingsplan geschreven (Bakker et.al).

Bureau Natuurbalans en het Louis Bolk Instituut zijn al enkele jaren met projecten in om bedreigde akkerflora te beschermen. Hieruit blijkt dat de mate van aandacht en het vakmanschap in het beheer cruciaal is bij het slagen van een florarijke akker. Een zestal Natuurrijk Limburg ANLb deelnemers gaat daarom de komende jaren aan de slag met florarijke akkers. Zij worden hierin begeleid door Natuurrijk Limburg en Natuurbalans.

Het ANLb onderscheidt zich namelijk van het oude agrarische natuur- en landschapsbeheer doordat het zich richt op betere ecologische resultaten, in het bijzonder voor zeldzame soorten. Visueel zijn florarijke akkers ook nog eens één van de door de omgeving meest gewaardeerde vormen van agrarisch natuurbeheer.

Like us on Facebook
Volg ons op Twitter