header

Kamsalamanderpoel

Sinds enkele jaren signaleert de vereniging voor Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (RAVON) weer een ‘matige’ toename van de aantallen Kamsalamanders in Nederland. Jarenlang was de soort in ons land ernstig bedreigd. Net als de Hamster of de Patrijs had ook de Kamsalamander te lijden onder de intensivering van de landbouw. Toch horen voornoemde diersoorten bij uitstek thuis in het boerenland. Door het verdwijnen van poelen en struwelen raakten de leefgebieden van de Kamsalamander steeds meer geïsoleerd. De afstand tussen de poelen wordt te groot. Om inteelt en uitsterven te voorkomen hebben Kamsalamanders soortgenoten in andere families nodig. De nieuwe poelen moeten binnen een halve kilometer afstand van de oude poel liggen.

Op deze plek is onlangs een nieuwe poel voor de Kamsalamander gegraven, middels het partnercontract dat Natuurrijk Limburg heeft met Provincie Limburg. Op 19 andere plekken in Limburg zijn vergelijkbare poelen ingericht. Alle poelen liggen in gebieden waar deze amfibie-soort vanouds en nog steeds voorkomt. De extra poelen kunnen ook van belang zijn voor andere amfibieën zoals de Boomkikker of de Knoflookpad.

Kamsalamanders zijn voor hun voortplanting afhankelijk van geschikte poelen. Hierbij gaat het met name om visvrij water: vissen eten de larven van de amfibieën. Daarnaast is struweel en/of bos gewenst in de directe nabijheid van het voortplantingswater.

Vanuit poelen langs het Munnichbos en langs de Putbeek kan de Kamsalamander ook deze nieuwe poel bereiken. De ontwikkelingen in de poelen zullen door de herpetologische werkgroep van het Natuurhistorisch Genootschap nadrukkelijk gevolgd worden. Met ondersteuning vanuit het ANLb wordt de poel omgeving beheerd door de gebruiker van de grond.

Meer info: Jac Mulders

Like us on Facebook
Volg ons op Twitter