header

Landschap en biodiversiteit

Het doel van agrarisch natuurbeheer is, kort samengevat: meer bloemen, bijen en vogels in het boerenland. Uitvoerders van agrarisch natuurbeheer nemen maatregelen voor de bescherming van bedreigde diersoorten, zorgen voor meer verschillende planten- en dierensoorten en meer biologisch evenwicht. Dat betekent dat ook landschapselementen waardevol zijn voor een veelvoud aan soorten in het Limburgse cultuurlandschap.

Soms wordt agrarisch natuurbeheer gezien als ‘verrommeling’ van het landschap. Beheer dat niet zozeer gericht is op netheid maar op soorten is nog geen vanzelfsprekendheid. Overhoeken en de geleidelijke overgangen van bijvoorbeeld akker naar grasrand en struweel bieden plek aan heel veel verschillende planten en dieren. Een veelzijdig landschap en soortenrijkdom zorgen voor ecologisch evenwicht en kunnen voorkomen dat plaagsoorten tot een echte plaag kunnen uitgroeien. Agrarisch natuurbeheer kan je in deze zin ook als goed ondernemen zien.

Wie het verhaal achter agrarisch natuurbeheer volledig begrijpt, beseft dat de term rommel niet van toepassing is. Het zit niet in onze aard, maar soms is het beter om met aandacht te kiezen ergens niets te doen.

Zie ook het Facebook album hierover voor meer informatie.

Like us on Facebook
Volg ons op Twitter