header

Natuur als vanzelfsprekend onderdeel van het bedrijf

Pieter van Melick heeft samen met zijn vrouw en drie zonen een landbouwbedrijf op twee locaties in Midden-Limburg. Hier combineren ze vakantiewoningen met een zorgboerderij en landbouwtak, bestaande uit melkvee, akkerbouw en rosé kalveren.

“Waar we kunnen beschermen we de natuur op ons bedrijf, en maken we gebruik van de natuur. Zo hebben we ons jongvee en onze droogstaande koeien de hele zomer op hele mooie plekken ingeschaard,” legt Pieter uit. “Het is bij ons een onderdeel van het bedrijf dat vanzelfsprekend meeloopt.”

Pieter zit er als een zelfbewuste ondernemer in: “Als je kennis opdoet, zie je hoe met kleine ingrepen een soort kunt helpen. Het motiveert als dat past binnen je bedrijfsvoering. Wij combineren tegenwoordig op onze graslanden bijvoorbeeld Engels raaigras met rode en witte klaver. Veel insecten hebben hier in het tweede deel van het jaar baat bij. Bovendien past het goed in het rantsoen voor de koeien en zorgt de klaver voor stikstofbinding. Er zitten dus alleen maar voordelen aan.”  Ook over akkerranden is Pieter te spreken: “Je kunt de luizendruk in je suikerbieten vroeg onderdrukken doordat insecten als de gaasvlieg in je akkerrand gedijen. Een zogezegde natuurlijke plaagbestrijding. Met een kleine aanpassing kan diezelfde akkerrand weer voor beschutting voor de patrijs zorgen. En reageert de omgeving positief op de bloeiende akkerranden.”

“Het doet je als ondernemer goed als soorten het goed doen op je bedrijf. Bij ons broed bijvoorbeeld een kerkuil. Je maakt het hele seizoen mee. Je ziet hoe ze  druk een paartje aan het vormen zijn, hoe ze hun nest bouwen en hoe uiteindelijk de jongen uitvliegen. Je kunt dat gewoon tijdens je werk mee maken en dat geeft een goed gevoel.”

Pieter vertelt mede ons verhaal in onze teaser.

Like us on Facebook
Volg ons op Twitter