header

Natuurbeheer door (zorg)boeren

Natuurrijk Limburg organiseert o.a. beheer en onderhoud op gronden van terreinbeherende organisaties, met agrarisch medegebruik. 

Natuurrijk Limburg vindt boeren uit de omgeving bereid om de natuurgronden te beheren met vee of voor het hooi en die het onderhoud aan bijvoorbeeld paden en rasters willen uitvoeren. Op deze manier ontstaat er een extra verdienmodel voor boeren, die vaak hun grond hebben moeten opgeven aan het natuurgebied. De terreinbeherende organisaties hebben één aanspreekpunt en hoeven verder niet met verschillende boeren in gesprek. Dit betekend een win-win situatie voor beide partijen.

Met deze aanpak verzorgt Natuurrijk Limburg voor Waterschap Peel en Maasvallei de regie bij de uitvoer van het natuurbeheer langs de Lollebeek in Castenray. Deze voormalig gekanaliseerde beek is in 2014 opnieuw ingericht, waardoor de beek nu weer door het landschap meandert. De omliggende terreinen worden door twee boeren uit de streek beheerd middels extensieve begrazing. Daarnaast worden de paden, poelen en rasters onderhouden door zorgboerderij ‘Hoeve de Vonkel’. Aan de ene kant wordt het waterschap door Natuurrijk Limburg ontzorgd omdat ze nu één partij hebben waarmee ze hun wensen voor het beheer hoeven te bespreken. Aan de andere kant kunnen de boeren met ecologische begeleiding vanuit Natuurrijk Limburg het natuurbeheer uitvoeren met agrarisch medegebruik van het gebied.

Meer info: Rick Reijerse

Like us on Facebook
Volg ons op Twitter