header

Samen kom je verder

In buurtschap Overgeul - Dal-Bissen – Schweiberg werken grondeigenaren samen aan het kleinschalig cultuurlandschap. Het betreft een tiental verschillende agrarische ondernemers, enkele particulieren en natuurorganisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Ark en voormalig Waterschap Roer en Overmaas.

Hier is landbouw onderdeel van de natuur en natuur onderdeel van de landbouw. Het voor Nederland unieke landschap en de aanwezige soortendiversiteit in landbouwgebied trekt jaarlijks weer veel bezoekers. De ondernemers spelen hierop in door verblijfsrecreatie aan te bieden naast hun agrarisch bedrijf.

In 2015 zijn hier nog enkele poelen ingericht en struwelen en andere opgaande landschapselementen versterkt, mede gefinancieerd door Provincie Limburg en de betreffende ondernemers. Hier richten de partijen zich op zeldzame soorten als hazelmuis en vroedmeesterpad en meer algemene als spotvogel en alpenwatersalamander. 
De betreffende ondernemers en particulieren zijn, met het ANLb, lid van Natuurrijk Limburg.

Door de inspanning van de ondernemers en particulieren wordt gewerkt aan een ecologisch netwerk om leefgebieden van doelsoorten te versterken en te verbinden. Uniek hier is de samenwerking met natuurorganisaties en waterschap. Daarom was deze samenwerking genomineerd voor de Gouden Grutto 2017.

Kijk ook eens HIER naar onze Facebook fotocollage van al het moois wat buurtschap Overgeul - Dal-Bissen - Schweiberg te bieden heeft.

De volgende uitdaging is om de bredere buurtschap hierbij te betrekken, om de trots van de ondernemers en particulieren ook met de rest van de omwonenden te delen.

Like us on Facebook
Volg ons op Twitter