header

Samenwerken voor landschap en Biobased Economy

Natuurrijk Limburg start najaar 2016 met het werken met het programma  Beheer en Onderhoud Op Maat (BOOM) voor het plannen, uitvoeren en evalueren van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Het programma maakt ook gebiedsgericht samenwerken met andere eigenaren en beheerder gemakkelijker.

Natuurrijk Limburg doet daarom mee aan een kleine proef rondom het dorp Noorbeek, waarbij ervaring wordt opgedaan met IKL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Zilverberg advies hoe met BOOM het beheer op elkaar kan worden afgestemd, ANLb doelen beter gehaald en er meer gedaan kan worden met de vrijkomende materiaalstromen, zoals hout, snoeisel, takken, snippers. Als beheerdoelen, omschrijving van de elementen en werkzaamheden in BOOM zijn ingevoerd, kan ongeveer worden ingeschat welke materiaalstromen wanneer vrijkomen.

Er zijn allerlei mogelijkheden, van kleinschalig tot bulk. Denk aan takkenbossen voor de bakoven, inzet in kleine houtkachels, klein fruit, meer doen met speciaal hout zoals mispel of eik, composteren of inzet in grote energiecentrales of de Biobased  Economy. Vanuit het inzicht dat zo ontstaat worden de mogelijkheden voor een gezamenlijk aanpak van de inzameling onderzocht. Een optie voor de particulieren is om aan te sluiten bij de inzameling en verkoop die Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn aangevangen. Voorwaarden zijn de doelen van ANLb en dat deze gezamenlijke aanpak minimaal kostendekkend is.

Landelijk stimuleert de Vereniging van bos- en natuureigenaren (VBNE) het opdoen van deze ervaring in het kader van het Agroconvenant.

Meer informatie: Frans Blezer / Irma Corten

Like us on Facebook
Volg ons op Twitter