header

Schöndeln

Langs de Roer en ten zuiden van Roermond ligt hoeve Schöndeln. Dit is een monumentale boerderij omgeven door landerijen ter grootte van ongeveer 33 ha. De boerderij, een ommuurde tuin, een weiland met een poel en de Laan van Schöndeln, zijn als landgoed ingericht ter grootte van 8 ha. Van de overige hectares zijn er 17 inmiddels ingericht als nieuwe natuur binnen Natura 2000.

Natuurrijk Limburg heeft met de Provincie een partnercontract, waarmee ze boeren en particulieren helpt om natuur te realiseren. Schöndeln was de eerste locatie waar deze zogenoemde functiewijziging is doorgevoerd met hulp van Natuurrijk Limburg. Voor de omgeving is dit een verrijking: een prachtig landschap in het Roerdal, nu al rijk aan biodiversiteit, maar met nog enorm veel potentie. En dat zo dicht bij de stad!

Herstel windwatermolen
In het natuurontwikkelingsgebied Schöndeln staat sinds kort een windwatermolen. Hij is gebouwd op de fundamenten van een oude molen, waarvan de verroeste buizen bij een grote schoonmaak van het terrein in 2015 opgeruimd zijn. De molen staat op een dijk langs de Roer. Vroeger diende de molen voor het reguleren van de waterstand op de akkers langs de Roer gereguleerd.

Landgoed Schöndeln ligt vlak bij de monding van de Roer en heeft regelmatig last van te hoge grondwaterstanden. Omdat ook het buitendijkse gebied vaak onder water stond, waren de akkers voor gangbare landbouw minder geschikt. Om deze reden en vanwege de bijzondere natuur- en landschapswaarden van het gebied is de bestemming van het landgoed Schöndeln omgevormd van landbouw naar natuur.

Vanaf medio 2015 is gewerkt aan een grote opruimactie in de weilanden langs de Roer. Het verroeste prikkeldraad, de half verrotte weipalen, puin en de aangespoelde rommel in de weilanden op de oevers van de Roer zijn opgeruimd. De buitendijkse akkers zijn ingezaaid met een zaadmengsel van grassen en klaver. Net als in de oude weilanden zal zich op de voormalige akkers een kruidenrijk grasland ontwikkelen. De weilanden zijn opnieuw uitgerasterd en in plaats van gecreotiseerde palen is Robinia-hout gebruikt. Met de aanplant van twee Zwarte populieren is een streekeigen en monumentale boomsoort teruggekeerd in het gebied. Een opgaand bosje, vrijstaande bomen en bestaand en nieuw struweel zorgen voor extra variatie in leefgebieden en extra biodiversiteit in het gebied. Met extensieve begrazing door Limousin-runderen worden de natuurlijke weilanden beheerd.

Met het plaatsen van de nieuwe windwatermolen zijn de inrichtingsmaatregelen voor het terrein nagenoeg afgerond. De molen past in het landschap en zorgt net als vroeger voor het waterbeheer in het nieuwe gebied. Doordat het teveel aan water over de dijk de Roer ingepompt wordt, ontstaan extra mogelijkheden voor de natuurontwikkeling in het gebied.

Contactpersoon: Marc Niessen

 

 

Like us on Facebook
Volg ons op Twitter