header

Aandachtspunten beheer grasland

Graslandbeheer vraagt aandacht en maatwerk, we zetten de belangrijkste zaken weer voor u op een rij.

Vele agrariërs en particulieren doen aan graslandbeheer middels het ANLb. Hun persoonlijke veldmedewerker stemt met ze af hoe maatwerk beheer maximaal ecologisch resultaat mogelijk maakt. Ook middels onze veldbijeenkomsten proberen we uitdagingen samen te bespreken en deelnemers elkaar te laten inspireren. Helaas gaat het toch nog wel eens mis.

Hieronder de meest voorkomende fouten:

  • Hebt u scherp tot wanneer de afgesproken rustperiode voor uw graslandbeheer loopt? Voor het einde van de rustperiode is beweiding en bewerking van het perceel niet toegestaan. 
  • Houd bij het pakket Botanisch weiland de periode in de gaten waarin niet er meer dan 2 GVE per hectare mag staan (1 maart - 1 oktober). En ook buiten deze periode dient de begrazingsdruk ten dienste van de ecologische doelstelling te staan.
  • Houd bij het pakket Kruidenrijk grasland de rustperiode in de gaten. Zie hiervoor uw contract en de bijbehorende bijlagen. Maai pas nadat de rustperiode is afgelopen. Ook voor het pakket Kruidenrijk grasland geldt dat de begrazingsdruk na het aflopen van de rustperiode afgestemd moet zijn op de ecologische doelstellingen.

Meer weten over meer onze visie op graslandbeheer? Raadpleeg nog eens dit natuurbericht op Nature Today.

NB: Op www.mijnboerennatuur.nl kunnen ANLb deelnemers ten alle tijden hun actuele beheer inzien, inclusief de beheereisen en -voorschriften.Er zijn nog geen reacties geplaats. Reageer op dit bericht


Florarijke akkers

(26 June 2019)

De afgelopen weken hebben we kunnen genieten van prachtig bloeiende flora akkers. Na de eerste twee jaar beheer naar onze mening de mooiste akkers van... Lees verder

Like us on Facebook
Volg ons op Twitter