header

Beheertips

Foto: Ron Janssen

Het is nu snoeitijd voor singels, bosjes en andere landschapselementen. Ook is deze periode geschikt voor het snoeien van de houtopslag aan de zuidzijde van poelen (niet in de poelen wroeten). Dit geeft de poel weer licht en zorgt dat de singel een uitgedunde boomopstand krijgt waarmee er licht komt voor de struiken en de kruidenlaag.

Zorg dat  u snoeihout (dat u niet gebruikt voor andere doeleinden) verwerkt als houtril. De houtril biedt bovendien een mooie schuilgelegenheid voor vele diersoorten waaronder de egel. Het snoeihout in ieder geval niet versnipperen en in het element deponeren, omdat dit juist vaak leidt tot extreme verruiging.   

Het snoeien van hoogstamfruitbomen kan gedurende de hele winter plaatsvinden. Het vroege voorjaar is echter de beste periode. Dagen zonder strenge vorst en met droog  weer zijn het meest geschikt. Controleer tegelijkertijd de korven en de boombanden en of de kroon bij appel, peer en pruim “open” is. Het snoeien van hoogstamfruitbomen is best een kunst. Middels cursussen bij IKL kunt u dit leren door een aantal basisinstructies.  

Bekijk verder netheid eens vanuit het oogpunt van de biodiversiteit. Maai en poets niet alle overhoeken langs landschapselementen of bermranden. Juist een ruigte en ‘dode vegetatie’ is vol leven. Solitaire bijen zijn u dankbaar, omdat ze zo de kans krijgen om de winter te overleven en in het voorjaar weer tevoorschijn komen om vele planten te bestuiven!

Probeer nog eens iets anders. Het geheel kaal maken van de akker met groenbemester is vaak een gewoonte. Voor beschutting is het juist erg fijn om af en toe een stuk of strook te laten staan en dan niet te friemelig. Dit wordt zeker gewaardeerd en is tegelijkertijd een mooie en makkelijke pilot om eens te kijken wat voor resultaat dit oplevert.

Nog enkele praktische tips:

  • Heeft u uw knip- en scheerheggen nog niet teruggezet in voorgaande periode, omdat er hazelmuizen in zaten: doe het beheer dan in januari/februari/maart.
  • Door de jonge aanplant van (maas)heggen in de winter terug te zetten, zullen de struiken ook onder aan de stam uitspringen. Hiermee voorkom je dat de heg aan de onderkant kaal wordt.

Twijfelt u over de gemaakte afspraken met uw veldmedewerker over het maatwerk beheer? Of loopt u tegen praktische of ecologische vragen aan? Schroom dan niet om contact te zoeken met uw veldmedewerker.

 

 Er zijn nog geen reacties geplaats. Reageer op dit bericht


Like us on Facebook
Volg ons op Twitter