header

Collectief staat voor haar deelnemers

Natuurrijk Limburg is in 2016 en 2017 in bezwaar gegaan op de beslissing van RVO om 26,33 ha aan landschapselementen af te keuren. Volgens RVO zouden deze landschapselementen op agrarische grond liggen, wat niet is toegestaan volgens de regels van het ANLb. Deze elementen zijn echter wel degelijk aanwezig en worden netjes door jullie beheerd. In ons bezwaar hebben we dan ook toegelicht dat RVO met een onjuiste kaart van agrarische grond werkt en deze dient te worden aangepast op de aanwezige landschapselementen.

Boete en korting beheervergoeding

Deze 26,33 ha aan afgekeurde landschapselementen zijn verdeeld over 1000 landschapselementen bij ongeveer 600 deelnemers. Dit heeft in 2016 en 2017 geleidt tot een korting van de beheervergoeding en boete voor het collectief. Desondanks heeft Natuurrijk Limburg iedere deelnemer uitbetaald, omdat ze van mening is dat het beheer netjes wordt uitgevoerd en daarvoor dus betaald moet worden. Natuurrijk Limburg is nog steeds in afwachting van de uitspraak over de 2 bezwaren. We zullen hoe dan ook de deelnemers in 2016 en 2017 ontzien van deze missers op basis van een “papieren werkelijkheid”.

Schade beperken door aanpassingen

Wel is Natuurrijk Limburg van plan de schade voor de toekomst te beperken. Dit doen we  door zo correct mogelijk (met de huidige verbeterde aanwijzingen van de wettelijke kaders) het beheer in te tekenen. Dit kan ertoe leiden dat beheereenheden op de kaart ietsje verlegd en eventueel kleiner worden, waardoor het beheerbedrag ook kleiner wordt. Vanaf eind februari 2019 kunt u zelf de actuele situatie van uw beheer ten alle tijde inzien op mijnboerennatuur.nl. Een uitnodiging voor toegang tot deze online omgeving zult u nog ontvangen. We hopen hoe dan ook op uw begrip. 

Hulp bij intekening

Om deze en meer administratieve problemen te voorkomen of op te lossen, hebben we u bij aanvang van het contract gevraagd ons te machtigen. Met deze machtiging kunnen wij u de beste service leveren en hoeft u zelf zo weinig mogelijk te ondernemen om uw registratie in RVO voor het ANLb op orde te houden. Deze service kost het collectief veel energie en geld. Eigenlijk is Natuurrijk Limburg geen administratief loket, maar juist een club die actief met haar deelnemers in het veld wil werken aan ecologische verbetering van het buitengebied. Toch doen we deze klus met plezier, omdat we weten hoeveel frustraties het de deelnemer zal besparen wanneer hij niet zelf de intekening in zijn dossier van RVO hoeft aan te passen.

Nieuwe regels

Het agrarisch natuurbeheer wordt gefinancierd door de EU en de provincie. Voordat aan het collectief wordt uitbetaald hebben de overheden het beheer aan tientallen regels getoetst. Eén van deze regels is of een beheereenheid wel of niet op agrarische grond ligt. Wat agrarische grond is, wordt door de overheid bepaald. Grasland of akkerbeheer moet juist binnen dit kader vallen en al het landschapsbeheer juist erbuiten. Alleen het pakket hoogstamboomgaard vormt hierop een uitzondering. Sinds dit jaar is het niet meer voldoende om landschapselementen buiten agrarische grond in te tekenen. Nu is er ook een kader waar landschapselementen mogen/moeten liggen. Dit kan tot gevolg hebben dat het contract hierop wordt aangepast. Raadpleeg hiervoor mijnboerennatuur.nlEr zijn nog geen reacties geplaats. Reageer op dit bericht


Hommellandschap

(17 April 2019)

Met het initiatief Hommellandschap Geuldal komen we samen in actie voor een heus hommellandschap. Lees verder

NVWA controles

(16 April 2019)

Mogelijk wordt uw ANLB perceel of landschapselement dit jaar bezocht door een medewerker van de NVWA. Deze medewerker controleert of u aan de... Lees verder

Like us on Facebook
Volg ons op Twitter