header

Deltaplan Biodiversiteit

Natuurrijk Limburg is erg enthousiast dat op 19 december 2018 het Deltaplan Biodiversiteit is gepresenteerd.

Onze koepelorganisatie BoerenNatuur is één van de negentien organisaties die dit Deltaplan gezamenlijk hebben geformuleerd. Het doel is een brede maatschappelijke beweging te vormen in de aanpak van natuurherstel in Nederland en daarmee het tij van biodiversiteitsverlies te keren. De gebiedsgerichte samenwerking tussen alle grondgebruikers in een regio is één van de factoren waarmee het Deltaplan natuurherstel wil realiseren. In de praktijk hebben de agrarische  collectieven middels het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer hier de laatste jaren al veel ervaring mee opgedaan. Deze kennis zal dan ook worden benut voor de uitvoering van het Deltaplan. Bent u benieuwd naar de volledige inhoud van het Deltaplan Biodiversiteit? Kijk dan op de volgende website: https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/   

 

 Er zijn nog geen reacties geplaats. Reageer op dit bericht


Uitbetaling ANLb 2018

(10 January 2019)

Natuurrijk Limburg zal binnen 4 weken na ontvangst van de betaling van RVO de uitbetaling aan de individuele deelnemers te verzorgen. RVO geeft aan... Lees verder

Beheertips

(10 January 2019)

Het is nu snoeitijd voor singels, bosjes en andere landschapselementen. Ook is deze periode geschikt voor het snoeien van de houtopslag aan de... Lees verder

Like us on Facebook
Volg ons op Twitter