header

Intekengesprekken ANLb

In de maand oktober vinden de intekenafspraken plaats voor mensen met lopende beheerovereenkomsten die zich hebben aangemeld voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Agrarische grondeigenaren en grondgebruikers met lopende en afgelopen contracten Groenblauwe diensten en SNL-A konden hun beheer continueren via het ANLb. Aanmelden was mogelijk tot 15 september.

Ongeveer 200 agrariërs en particulieren kunnen het beheer oversluiten dat nu of in het recente verleden onder contract stond. Zij ontvangen per mail een uitnodiging voor een intekenafspraak, of ze worden gebeld door een van onze medewerkers om zo'n afspraak in te plannen. De afspraken vinden plaats op kantoor in Zuid-, Midden- of Noord-Limburg. Er zijn enkele uitzonderingen waar we ter plekke het beheer willen bekijken. De veldmedewerker zal met deze mensen contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Hieronder wat informatie voor de betreffende mensen.

Wat gebeurt er tijdens de intekenafspraak
Tijdens de intekenafspraak worden het aanmeldformulier en het oude beheercontract met u doorgenomen en wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden en de vergoeding van het beheer. We zullen samen met u vaststellen of u daadwerkelijk kunt en wilt overstappen en uw eventuele ANLb overeenkomst wordt ter plekke ondertekend.

Van tevoren regelen: machtiging
Uw perceelsregistratie bij MijnRVO is leidend voor het intekenen van het beheer. Agrariërs zijn hiermee bekend, voor de meeste particulieren is dit nieuw en zullen wij regelen dat het beheer goed wordt ingetekend. Dat gebeurt tijdens de intekenafspraak.

Het is noodzakelijk dat u Natuurrijk Limburg machtigt om namens u te handelen in MijnRVO. Voor mensen met DigiD of e-herkenning is dit eenvoudig, zij nemen hun inloggegevens mee naar de intekenafspraak en loggen zelf ter plekke in. U geeft dus niet uw inloggegevens af, en het is een eenmalige handeling. Na het regelen van de machtiging om namens u te handelen in MijnRVO, zullen wij samen met u het beheer intekenen in MijnRVO.

Wie geen DigiD of e-herkenning heeft ontvangt van ons een machtigingsformulier. Het is belangrijk om dit formulier direct te controleren en ondertekend retour te sturen naar Natuurrijk Limburg, zodat wij de machtiging kunnen regelen.

Zonder het regelen van de machtiging is het niet mogelijk om toe te treden tot het ANLb.

Wat moet u meenemen naar uw intekenafspraak
Wij hebben van u een aanmeldingsformulier ontvangen en uw lopend of afgelopen overeenkomst SNL of Groenblauwe diensten. Eventueel ook foto's. Degene met wie u de intekenafspraak heeft, heeft deze gegevens bij de hand.

Wat u nog moet meenemen:

  • Uw bankpasje, zodat wij kunnen registreren naar welk IBAN nummer t.z.t. de beheervergoeding overgemaakt zal moeten worden
  • Indien van toepassing: uw inloggegevens DigiD of e-herkenning. Indien u ons al gemachtigd heeft, of u heeft een papieren machtigingsformulier  ingediend, hoeft u deze inloggegevens niet mee te nemen.

Ongeldige aanmeldingen
Bij het binnenkomen van de aanmeldingen hebben wij direct gecontroleerd of het formulier volledig was ingevuld, en of het oude contract was toegevoegd inclusief tabel met beheereenheden en een kaartje met de ligging van het beheer. Indien u geen reactie hebt ontvangen kunt u ervan uitgaan dat u uitgenodigd wordt voor een intekenafspraak. Het kan nog wel duren tot ongeveer 15 oktober tot met iedereen een intekenafspraak is ingepland.

Sommige mensen hebben we om een nazending gevraagd omdat bijvoorbeeld het oude contract niet was bijgevoegd of iets ontbrak. Indien de nazending niet ontvangen was op uiterlijk 15 september, is de aanmelding ongeldig. Deze mensen worden niet uitgenodigd voor een intekenafspraak en komen dus niet in aanmerking voor het ANLb. Een enkeling heeft een bericht van ons ontvangen dat de aanmelding zo onvolledig was dat ze direct ongeldig is verklaard. Uiteraard waren deze mensen vrij om zich opnieuw aan te melden t/m 15 september.

 

 Er zijn nog geen reacties geplaats. Reageer op dit bericht


Weidevogelupdate

(06 June 2018)

Weidevogelcoördinator van Vogelwerkgroep Nederweert Willem Maris stuurt in het weidevogelseizoen regelmatig een update rond. Deze delen we graag langs... Lees verder

Privacy

(25 May 2018)

Wij hebben enkele wijzigingen doorgevoerd in ons privacybeleid, dat op 25 mei in werking treedt. Deze wijzigingen weerspiegelen de striktere... Lees verder

Like us on Facebook
Volg ons op Twitter