header

Internationale belangstelling voor werkwijze ANLb

Natuurrijk Limburg neemt, samen met 2 andere agrarische collectieven en de koepelorganisatie BoerenNatuur, deel aan Europees project Contracts 2.0.

Tijdens de aftrap in Berlijn bleek veel interesse in de manier waarop wij al werken.

Het doel van Europees project Contracts 2.0 is om bestaande contracten tussen boeren en derden te evalueren en te komen tot oplossingen voor problemen die men in het veld ondervindt. Het gaat dan met name om contracten waarin de boer wordt beloond in ruil voor het nemen van maatregelen voor natuur, landschap en klimaat.

Onderzoek voor beter beleid
BoerenNatuur en Water, Land en Dijken, ANOG en Natuurrijk Limburg zullen case studies aandragen in dit project. Met een groep praktijkmensen gaan we bekijken welke contracten wel/niet werken, en wat er verbeterd zou kunnen worden. Daarna gaan we met een groep mensen uit de beleidswereld bekijken wat de hordes zijn om beleid te veranderen, en of die overkomelijk zijn. Dit gaan we samen doen met onder andere onze “onderzoekspartner”, de WUR. De resultaten uit deze sessies zullen worden beschreven en gedeeld met 26 andere partners uit 11 lidstaten. Uit het eindproduct moeten aanbevelingen komen voor effectief Europees beleid.

BoerenNatuur-delegatie naar Duitsland
De aftrap van dit project vond plaats van 12 tot en met 14 juni in Berlijn. Carleen en Lisa van BoerenNatuur en Marjon van ANOG gingen erheen. Naast veel vergaderen was er ook de gelegenheid om veldmaatregelen te bekijken in het gebied van Müncheberg naast Berlijn. Marjon’s indruk van de aftrap was als volgt: “Er is veel interesse vanuit diverse lidstaten voor de Nederlandse manier van werken met collectieven voor het ANLb. Dit project biedt Nederland de kans de publiek/private contracten tussen overheid-collectief-deelnemer te verbeteren, en onze werkwijze een sterkere positie te geven in het GLB”. Verschillende landen organiseren hun boeren al in groepen, en een aanzienlijke groep partners van dit project zouden graag een soortgelijk systeem als het onze zien ontstaan in hun eigen land.

NB: het originele artikel hierover stond op het intranet van BoerenNatuurEr zijn nog geen reacties geplaats. Reageer op dit bericht


NVWA controles

(16 April 2019)

Mogelijk wordt uw ANLB perceel of landschapselement dit jaar bezocht door een medewerker van de NVWA. Deze medewerker controleert of u aan de... Lees verder

Like us on Facebook
Volg ons op Twitter