header

Oproep: melden uitgevoerd landschapsbeheer

ANLb deelnemers met één of meer landschapselementen melden uitgevoerd landschapsonderhoud bij Natuurrijk Limburg, binnen één week na de uitvoering van de werkzaamheden. Dit is van belang voor een correcte uitbetaling van de beheervergoeding.

MELD UW UITGEVOERD BEHEER HIER DIRECT

Welke beheerpakketten hebben een meldingsplicht?
Alle ANLb landschapspakketten kennen een meldingsplicht, met uitzondering van de knip- en scheerheggen met jaarlijks beheer. Het gaat om de volgende pakketten en werkzaamheden:

 

 

Pakket

Werkzaamheden

Poel en klein historisch water

schonen en/of maaien

Natuurvriendelijke oever

schonen en/of maaien

Hakhoutbeheer

snoeien, knotten en/of afzetten

Beheer van bomenrijen

snoeien en/of knotten

Knip- en scheerheg (beheer elke 2 à 3 jaar)

snoeien

Struweelhaag

snoeien en/of afzetten

Struweelrand

snoeien en/of maaien

Boom op landbouwgrond

snoeien

Half- en hoogstamboomgaard

snoeien

Hakhoutbosje

snoeien en/of afzetten

Bosje

snoeien en/of afzetten

 

Tijdig melden van belang voor uitbetaling beheervergoeding
Te late meldingen of geen meldingen hebben een vertragend effect op de uitbetaling door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan het collectief begin 2019, en kunnen ook een verlaging van het uitbetaalde bedrag tot gevolg hebben. Uiteraard willen we deze situatie graag voorkomen, en roepen we alle deelnemers met landschapsbeheer op zo spoedig mogelijk na uitvoering van de werkzaamheden daarvan melding te doen bij het collectief: Natuurrijk Limburg. 

Waarom melden uitgevoerd beheer
Natuurrijk Limburg zorgt ervoor dat uw melding tijdig bij RVO wordt ingediend. Tijdig melden is van belang voor het collectief, en daarmee ook voor u. Als collectief moeten we jaarlijks een bepaald percentage van alle elementen onderhouden. Dit tonen we aan door bij RVO melding te doen van uitgevoerd onderhoud door de deelnemers.


Hoe kunt u uitgevoerd onderhoud melden
U kunt gebruik maken van het formulier melden uitgevoerd beheer. U heeft bijlage 1 van uw beheerovereenkomst (tabel en kaart beheereenheden) nodig om de juiste gegevens in te kunnen vullen.Er zijn nog geen reacties geplaats. Reageer op dit bericht


Patrijzen nieuwsbrief

(04 June 2019)

Natuurrijk Limburg werkt samen met andere partijen voor oa. de patrijs in Limburg. Vanuit deze samenwerking verschijnt regelmatig de Patrijzen... Lees verder

Weide- en akkervogelupdate

(15 May 2019)

Coördinator van Vogelwerkgroep Nederweert Willem Maris stuurt regelmatig een update rond in het weide- en akkervogelseizoen. Deze delen we graag... Lees verder

Snoeien? Niet voor 16 juli!

(17 April 2019)

Het is weer voorjaar en iedereen schiet weer zijn tuin in om te genieten van het lekkere weer, en om die tuintjes weer in orde te maken. Wil je echter... Lees verder

Like us on Facebook
Volg ons op Twitter