header

Oproep: melden uitgevoerd landschapsbeheer

ANLb deelnemers met één of meer landschapselementen melden uitgevoerd landschapsonderhoud bij Natuurrijk Limburg, binnen één week na de uitvoering van de werkzaamheden. Dit is van belang voor een correcte uitbetaling van de beheervergoeding.

MELD UW UITGEVOERD BEHEER HIER DIRECT

Welke beheerpakketten hebben een meldingsplicht?
Alle ANLb landschapspakketten kennen een meldingsplicht, met uitzondering van de knip- en scheerheggen met jaarlijks beheer. Het gaat om de volgende pakketten en werkzaamheden:

 

 

Pakket

Werkzaamheden

Poel en klein historisch water

schonen en/of maaien

Natuurvriendelijke oever

schonen en/of maaien

Hakhoutbeheer

snoeien, knotten en/of afzetten

Beheer van bomenrijen

snoeien en/of knotten

Knip- en scheerheg (beheer elke 2 à 3 jaar)

snoeien

Struweelhaag

snoeien en/of afzetten

Struweelrand

snoeien en/of maaien

Boom op landbouwgrond

snoeien

Half- en hoogstamboomgaard

snoeien

Hakhoutbosje

snoeien en/of afzetten

Bosje

snoeien en/of afzetten

 

Tijdig melden van belang voor uitbetaling beheervergoeding
Te late meldingen of geen meldingen hebben een vertragend effect op de uitbetaling door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan het collectief begin 2019, en kunnen ook een verlaging van het uitbetaalde bedrag tot gevolg hebben. Uiteraard willen we deze situatie graag voorkomen, en roepen we alle deelnemers met landschapsbeheer op zo spoedig mogelijk na uitvoering van de werkzaamheden daarvan melding te doen bij het collectief: Natuurrijk Limburg. 

Waarom melden uitgevoerd beheer
Natuurrijk Limburg zorgt ervoor dat uw melding tijdig bij RVO wordt ingediend. Tijdig melden is van belang voor het collectief, en daarmee ook voor u. Als collectief moeten we jaarlijks een bepaald percentage van alle elementen onderhouden. Dit tonen we aan door bij RVO melding te doen van uitgevoerd onderhoud door de deelnemers.


Hoe kunt u uitgevoerd onderhoud melden
U kunt gebruik maken van het formulier melden uitgevoerd beheer. U heeft bijlage 1 van uw beheerovereenkomst (tabel en kaart beheereenheden) nodig om de juiste gegevens in te kunnen vullen.Er zijn nog geen reacties geplaats. Reageer op dit bericht


Hommellandschap

(17 April 2019)

Met het initiatief Hommellandschap Geuldal komen we samen in actie voor een heus hommellandschap. Lees verder

NVWA controles

(16 April 2019)

Mogelijk wordt uw ANLB perceel of landschapselement dit jaar bezocht door een medewerker van de NVWA. Deze medewerker controleert of u aan de... Lees verder

Like us on Facebook
Volg ons op Twitter