header

Uitbetaling ANLb 2018

Natuurrijk Limburg zal binnen 4 weken na ontvangst van de betaling van RVO de uitbetaling aan de individuele deelnemers te verzorgen. RVO geeft aan dat alles erop gericht is om ons uiterlijk 15 februari 2019 uit te betalen. Wij hopen dat dit haalbaar blijkt, zodat onze ANLb deelnemers uiterlijk 15 maart 2019 hun beheervergoeding voor 2018 binnen hebben.

RVO beoordeelt het ingediende betaalverzoek van Natuurrijk Limburg door te toetsen of het ingediende beheer correct is: ligt bijvoorbeeld onder alle beheerpakketten ook een bedrijfsperceel dat bij RVO bekend is, ligt het daadwerkelijk op landbouwgrond, zijn er geen overtredingen vastgesteld bij de controle door NVWA, is het vereiste aandeel landschapsonderhoud gerealiseerd? Dat resulteert uiteindelijk in een totaalbetaling aan Natuurrijk Limburg.


Zodra Natuurrijk Limburg de totaalbetaling heeft ontvangen, kunnen we de berekening van de uiteindelijke beheervergoeding per individuele deelnemer maken. Daarbij kijken we wat de uiteindelijke oppervlakte is waarop beheer is uitgevoerd, of er kortingen zijn door RVO die we logischerwijs doorberekenen aan een individuele deelnemer (bijvoorbeeld doordat er geen bedrijfsperceel door de deelnemer is aangemaakt of omdat bij NVWA controles onjuist beheer is geconstateerd), of dat we zelf tekortkomingen in het beheer of de administratie hebben gesignaleerd.

Pas wanneer RVO een betaling aan Natuurrijk Limburg heeft gedaan, zijn er voldoende financiële middelen om alle deelnemers te betalen voor hun inspanningen.

Houd onze website in de gaten voor actuele ontwikkelingen.Er zijn nog geen reacties geplaats. Reageer op dit bericht


Deltaplan Biodiversiteit

(10 January 2019)

Natuurrijk Limburg is erg enthousiast dat op 19 december 2018 het Deltaplan Biodiversiteit is gepresenteerd.

Onze koepelorganisatie BoerenNatuur is... Lees verder

Beheertips

(10 January 2019)

Het is nu snoeitijd voor singels, bosjes en andere landschapselementen. Ook is deze periode geschikt voor het snoeien van de houtopslag aan de... Lees verder

Like us on Facebook
Volg ons op Twitter