header

Veldcontroles en lerend beheren

Dit jaar, en de komende jaren, zal de veldmedewerker met de deelnemer naar het uitgevoerde beheer van de percelen en/of landschapselementen kijken.

Voor al het beheer dat in ging in 2016 of 2017 hebben onze veldmedewerkers, zoveel als mogelijk samen met de deelnemer, een kwaliteitsschouw uitgevoerd en maatwerk beheer afgesproken. Dit jaar, en de komende jaren, zal de veldmedewerker met de deelnemer naar het uitgevoerde beheer van de percelen en/of landschapselementen kijken. Is het uitgevoerd zoals afgesproken?

Belangrijker is echter nog of het uitgevoerde beheer het beoogde effect heeft gehad. Namelijk: meer ecologisch resultaat. In de meeste gevallen heeft de deelnemer met veldmedewerker afgesproken iets specifieks na te streven met zijn/haar beheer. De veldcontroles zijn bedoeld om te bekijken of het heeft uitgepakt zoals gehoopt en wat we kunnen afspreken om nog beter sturing te geven aan het gewenste resultaat. Dit noemen we lerend beheren. Ook tijdens de veldbijeenkomsten staat de dialoog over dit onderwerp centraal.  

NB: voor beheer dat in is gegaan in 2018 of 2019 zal dit jaar de kwaliteitsschouw nog plaats vinden, voor zover dit vorig jaar nog niet is gebeurd.

Afspraak = afspraak
In de eerste drie jaar ANLb hebben we vooral getracht uitnodigend en inspirerend te zijn, om zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk mee te nemen in de veranderende aard van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De meeste deelnemers hebben inmiddels aan den lijve ervaren dat er een zekere drempel gehaald moet worden wil je landschapselement of perceel waardevol genoeg zijn om mee te doen aan het ANLb (denk aan acceptabele breedtes van knip- en scheerheggen).

In 2019 komen we terug bij mensen op gemaakte afspraken over beheer in de eerste drie jaar. We gaan er vanuit dat deze afspraken met aandacht zijn opgepakt en zijn erg benieuwd naar wat we gaan terugzien in het veld.

Waar afspraken niet zijn nagekomen, of onwenselijk beheer is doorgevoerd dat niet is afgestemd met de veldmedewerker, zullen we met de betreffende deelnemer in gesprek gaan over eventuele redenen hiervoor en hoe de deelnemer dit gaat oplossen. Dit alles zal in eerste instantie in goed overleg (ter plekke!) met de deelnemer plaatsvinden. Indien er overtredingen geconstateerd zijn kan het sanctie en herstelprotocol doorlopen worden.

Twijfelt u over de beheerafspraken of heeft u praktische vragen over het beheer? Schroom dan niet om contact op te nemen met uw veldmedewerker. Voorkomen is beter dan genezen! Let op: het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken, of bewust niet meewerken aan ANLb doelen, kan gevolgen hebben voor de uitbetaling van uw beheervergoeding. Dit kan ook invloed hebben op de mogelijkheid om nog in aanmerking te kunnen komen voor een vervolgregeling ANLb. Indien te verwachten is dat dit op u van toepassing is, zult u dit reeds dit jaar of in de komende jaren van uw veldmedewerker te horen krijgen. Er zijn nog geen reacties geplaats. Reageer op dit bericht


Florarijke akkers

(26 June 2019)

De afgelopen weken hebben we kunnen genieten van prachtig bloeiende flora akkers. Na de eerste twee jaar beheer naar onze mening de mooiste akkers van... Lees verder

Like us on Facebook
Volg ons op Twitter