header

  

Uitbetaling beheervergoedingen ANLb 2018

Genoemde uitbetaling gaat over het beheer dat is uitgevoerd in 2018. Beheervergoedingen worden altijd achteraf uitbetaald in de eerste maanden van het volgende beheerjaar.
Eind september hebben we het betaalverzoek bij RVO ingediend. RVO zal deze de komende maanden beoordelen. Begin 2019 kunnen wij uitsluitsel geven over wanneer we denken de vergoedingen over 2018 uit te kunnen betalen. De betalingen zullen dan zo snel mogelijk op de bij ons bekende rekeningnummers staan. Deelnemers ontvangen per post een specificatie van de uitbetaling.

Gecombineerde opgave en betaalverzoek

Voor onze deelnemers hebben wij HIER uiteengezet hoe om te gaan met hun ANLb overeenkomst in relatie tot de Gecombineerde Opgave en betaalverzoek.

Wat is het ANLb

Het ANLb is het subsidiestelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer dat op 1 januari 2016 is ingegaan. Het ANLb vervangt zowel de SNLL als de Groenblauwe Dienstenregeling Limburg. Inmiddels werken ruim 1200 agrariërs en particulieren aan een agrarisch natuur- en landschapsbeheer met betere resultaten voor de biodiversiteit.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

Documenten voor deelnemers

Rechtsboven op deze pagina ziet een een aantal actuele, relevante documenten voor deelnemers. Deze pagina zal regelmatig ververst worden met relevante informatie voor deelnemers.

 

 Like us on Facebook
Volg ons op Twitter