header

  

Deelnemerbijeenkomsten
In 2018 organiseren we ruim 40 ANLb deelnemerbijeenkomsten. KLIK HIER voor het programma.

Gecombineerde opgave en betaalverzoek

Voor onze deelnemers hebben wij HIER uiteengezet hoe om te gaan met hun ANLb overeenkomst in relatie tot de Gecombineerde Opgave en betaalverzoek.

Uitbetaling beheervergoedingen ANLb 2017

Het afgelopen jaar hebben meer dan duizend agrariërs en particulieren bijgedragen aan een mooier Limburg door de uitvoering van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Wij zijn erg trots op onze beheerders en blij om te melden dat wij de beheervergoedingen vóór 15 maart aanstaande zullen uitbetalen, conform eerdere berichtgeving.

De betalingen zullen zo snel mogelijk op de bij ons bekende rekeningnummers staan. Deelnemers ontvangen per post een specificatie van de uitbetaling.

Let op: deze uitbetaling is niet voor deelnemers die m.i.v. 1 januari 2018 zijn toegetreden tot het ANLb. Genoemde uitbetaling gaat over het beheer dat is uitgevoerd in 2017. Beheervergoedingen worden altijd achteraf uitbetaald in de eerste maanden van het volgende beheerjaar. ANLb deelnemers die eind vorig jaar afspraken hebben gemaakt over deelname m.i.v. 1 januari 2018 ontvangen dus pas in de eerste maanden van 2019 de beheervergoeding voor het beheer dat ze in 2018 hebben uitgevoerd.

Klik hier voor de meest gestelde vragen over dit onderwerp, inclusief de antwoorden.

Uitbreiding ANLb

De Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Limburg (SVNL 2016) wordt opengesteld, zo hebben Gedeputeerde Staten besloten. Dit besluit maakt uitbreiding mogelijk voor het agrarische onderdeel van de regeling, het zogenoemde Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Hierdoor konden agrarische grondeigenaren en grondgebruikers met lopende en afgelopen contracten Groenblauwe diensten en SNL-A hun beheer continueren.

Deze bestaande (oud) deelnemers zijn door Natuurrijk Limburg per brief aangeschreven. Aanmelden was mogelijk tot 15 september 2017. Mensen met (af)lopende SNL-a of GBD overeenkomsten kunnen zich thans niet meer aanmelden voor het ANLb.

Wat is het ANLb
Het ANLb is het nieuwe subsidiestelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer dat op 1 januari 2016 is ingegaan. Het ANLb vervangt zowel de SNLL als de Groenblauwe Dienstenregeling Limburg. Ruim 700 agrariërs en particulieren met lopende overeenkomsten SNLL en Groenblauwe Diensten Limburg zijn overgestapt naar het ANLb. Samen met ongeveer 200 nieuwe deelnemers gaan zij de komende zes jaar werken aan een agrarisch natuur- en landschapsbeheer met betere resultaten voor de biodiversiteit.

Documenten voor deelnemers
Rechtsboven op deze pagina ziet een een aantal actuele, relevante documenten voor deelnemers. Deze pagina zal regelmatig ververst worden met relevante informatie voor deelnemers.

Heeft u nog vragen/opmerkingen? Neem dan contact op met ons.

Algemene informatie over het ANLb
Bent u geen deelnemer maar op zoek naar informatie over het ANLb? We hebben in één A4 uiteengezet waar het om gaat. 

 Like us on Facebook
Volg ons op Twitter