header

  

Uitbreiding ANLb

De Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Limburg (SVNL 2016) wordt opengesteld, zo hebben Gedeputeerde Staten besloten. Dit besluit maakt uitbreiding mogelijk voor het agrarische onderdeel van de regeling, het zogenoemde Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Hierdoor konden agrarische grondeigenaren en grondgebruikers met lopende en afgelopen contracten Groenblauwe diensten en SNL-A hun beheer continueren.

Deze bestaande (oud) deelnemers zijn door Natuurrijk Limburg per brief aangeschreven. Aanmelden was mogelijk tot 15 september 2017. Mensen met (af)lopende SNL-a of GBD overeenkomsten kunnen zich thans niet meer aanmelden voor het ANLb.

Eindbetaling beheerjaar 2016

Onlangs hebben wij de eindbetaling voor het vastgestelde beheer in 2016 mogen ontvangen van RVO. Wij zijn thans volop bezig met het voorbereiden van de uitbetaling aan de ANLb deelnemers.

De eindbetaling staat uiterlijk 9 juni op het bij ons bekende rekeningnummer van de deelnemers. Deelnemers ontvangen begin volgende week een specificatie van de eindbetaling van het door hun uitgevoerde ANLb beheer in 2016.

Heeft u vragen over de eindbetaling of de specificatie die u hebt ontvangen? Kijk dan eerst naar de veelgestelde vragen en antwoorden

Aanpassingen perceelsregistratie t.b.v. betaalverzoek 2017
Sommige deelnemers hebben bericht van ons ontvangen dat er iets niet in orde is met hun perceelsregistratie. Dit heeft directe gevolgen voor het uitbetalen van het beheer 2017. KLIK HIER voor de instructie hoe u Natuurrijk Limburg kunt machtigen om dit probleem voor u op te lossen. KLIK HIER voor meer informatie.

Gecombineerde opgave en betaalverzoek
Voor onze deelnemers hebben wij HIER uiteengezet hoe om te gaan met hun ANLb overeenkomst in relatie tot de Gecombineerde Opgave en betaalverzoek.

Wat is het ANLb
Het ANLb is het nieuwe subsidiestelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer dat op 1 januari 2016 is ingegaan. Het ANLb vervangt zowel de SNLL als de Groenblauwe Dienstenregeling Limburg. Ruim 700 agrariërs en particulieren met lopende overeenkomsten SNLL en Groenblauwe Diensten Limburg zijn overgestapt naar het ANLb. Samen met ongeveer 200 nieuwe deelnemers gaan zij de komende zes jaar werken aan een agrarisch natuur- en landschapsbeheer met betere resultaten voor de biodiversiteit.

Documenten voor deelnemers
Rechtsboven op deze pagina ziet een een aantal actuele, relevante documenten voor deelnemers. Deze pagina zal regelmatig ververst worden met relevante informatie voor deelnemers.

Heeft u nog vragen/opmerkingen? Neem dan contact op met de veldmedewerker in uw regio.

Algemene informatie over het ANLb
Bent u geen deelnemer maar op zoek naar informatie over het ANLb? We hebben in één A4 uiteengezet waar het om gaat. 

 Like us on Facebook
Volg ons op Twitter