Geachte ###USER_name###,

Uitnodiging 29 november informatieavond akkervogelbeheer

Langs deze weg nodigen wij u uit voor de informatieavond akkervogelbeheer op dinsdag 29 november aanstaande. Wij ontmoeten u graag die avond omdat u een akkerbeheerovereenkomst heeft ten behoeve van vogels.

DIRECT AANMELDEN

De informatieavond is een vervolg op de akkervogelbeheer informatieavond op 15 februari dit jaar. We gaan deze avond bespreken hoe we het beheer de komende jaren verder kunnen verbeteren. Basis hiervoor zijn uw ervaringen met de beheerpraktijk in het eerste beheerjaar. We hebben ook een aantal mensen van een WBE en vogelwerkgroep uitgenodigd. Daarnaast zijn we verheugd te kunnen melden dat ter inspiratie Ben Koks een lezing komt geven. Koks is bedreven met vogelonderzoek en -bescherming sinds 1972 en was nauw betrokken bij agrarisch natuurbeheer door akkerbouwers, in het bijzonder waar het gaat om de grauwe kiekendief in Groningen en Flevoland. Mede door zijn toedoen werden nieuwe beschermingsmaatregelen in het overheidsbeleid opgenomen, zoals ‘natuurbraak’ (1995), wintervoedselveldjes (2009) en ‘vogelakkers’ (2014).

Locatie: De Bombardon, St. Antoniusstraat 2, Heythuysen
Tijd: 19:30 – 21:30 uur

U kunt zich alleen aanmelden middels het FORMULIER op  onze website.

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN

Wij ontmoeten u graag op 29 november aangezien wij ervan overtuigd zijn dat met de betrokkenheid van alle deelnemers niet alleen de doelstellingen worden gehaald, maar ook de deelname aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer een stuk leuker wordt!

Team Natuurrijk Limburg

Natuurrijk Limburg
Steegstraat 5
6041 EA Roermond
Postbus 960
6040 AZ Roermond
info@natuurrijklimburg.nl
www.natuurrijklimburg.nl

Volg ons:
Twitter: @NatuurrijkLB
Facebook: /NatuurrijkLimburg