header

Meldingsformulier uitgevoerd beheer

Meldingsformulier uitgevoerd beheer
NB: onderhoud van knip- en scheerheggen jaarlijks beheer hoeven NIET gemeld te worden. Van alle andere landschapselementen dient u wel het onderhoud te melden, aangezien dit geen standaard jaarlijkse aangelegenheid is.
Beheereenheid 1
Beheereenheid 2 (indien van toepassing)
Beheereenheid 3 (indien van toepassing)
Beheereenheid 4 (indien van toepassing)
Beheereenheid 5 (indien van toepassing)
Beheereenheid 6 (indien van toepassing)
Beheereenheid 7 (indien van toepassing)
Beheereenheid 8 (indien van toepassing)
Beheereenheid 9 (indien van toepassing)
Beheereenheid 10 (indien van toepassing)
NB: onderhoud van knip- en scheerheggen jaarlijks beheer hoeven NIET gemeld te worden. Van alle andere landschapselementen dient u wel het onderhoud te melden, aangezien dit geen standaard jaarlijkse aangelegenheid is.

Wat
Alle ANLb landschapspakketten kennen een meldingsplicht, met uitzondering van de knip- en scheerheggen met jaarlijks beheer. U meldt dat u het afgesproken beheer heeft uitgevoerd/laten uitvoeren. Het gaat om de volgende pakketten en werkzaamheden:

PakketWerkzaamheden
Poel en klein historisch waterschonen en/of maaien
Natuurvriendelijke oeverschonen en/of maaien
Hakhoutbeheersnoeien, knotten en/of afzetten
Beheer van bomenrijensnoeien en/of knotten
Knip en scheerheg (beheer elke 2 à 3 jaar)snoeien
Struweelhaagsnoeien en/of afzetten
Struweelrandsnoeien en/of maaien
Boom op landbouwgrondsnoeien
Half- en hoogstamboomgaardsnoeien
Hakhoutbosjesnoeien en/of afzetten
Bosjesnoeien en/of afzetten

Hoe
U kunt gebruik maken van het formulier links op deze webpagina.

De gegevens die u per beheereenheid moet invullen kunt u het beste overnemen van uw persoonlijke pagina op https://www.mijnboerennatuur.nl/. U heeft hiervoor login gegevens ontvangen van noreply@spam-protectboerennatuur.nl

Een alternatief: zie bijlage 1 van uw beheerovereenkomst. Op de eerste pagina van deze bijlage staat een tabel met al uw beheereenheden. BE (het beheereenheidnummer) staat in de eerste kolom, het beheerpakket in de tweede kolom en de oppervlakte/lengte (aantal) staat in de vijfde kolom.

U kunt maximaal 10 beheereenheden per formulier invullen. Heeft u meer dan 10 beheereenheden waarvoor u uitgevoerd beheer dient te melden? Dan verzoeken wij u nog een formulier in te vullen voor de volgende reeks beheereenheden.

Vragen? Neem contact op met uw veldmedewerker.

Wanneer
Als u in uw ANLb beheercontract afspraken heeft gemaakt over beheer van landschapselementen, dan is het voor een correcte uitbetaling van de vergoeding van belang dat u de uitgevoerde werkzaamheden binnen 1 week na uitvoering aan ons meldt. Is dit niet gelukt? Meldt het dan alsnog zo snel als mogelijk.

Waarom
Als collectief zorgen wij ervoor dat uw melding tijdig bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) wordt ingediend. Tijdig melden is van belang voor het collectief, en daarmee ook voor u. Als collectief moeten we jaarlijks een bepaald percentage van alle elementen onderhouden. Dit tonen we aan door bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl) melding te doen van uitgevoerd onderhoud door de deelnemers.

Te late meldingen of geen meldingen hebben een vertragend effect op de uitbetaling door RVO.nl aan het collectief, en kunnen ook een verlaging van het uitbetaalde bedrag tot gevolg hebben en zelfs boetes. Uiteraard willen we deze situatie graag voorkomen, en roepen we alle deelnemers met landschapsbeheer op zo spoedig mogelijk na uitvoering van de werkzaamheden daarvan melding te doen bij het collectief.