September 2023

In deze nieuwsbrief

 1. Onze gebiedsaanvraag is door de provincie toegekend
 2. Dieren in de Winter, vergoeding voor de extensieve pakketten hoger dan voor de intensieve pakketten, wist je dat?
 3. We gaan een ledentevredenheidsonderzoek uitvoeren
 4. Wij zoeken jou! Vacature veldmedewerker
 5. Veldbijeenkomsten augustus goed bezocht! Posterholt in beeld
 6. Begroting LNV: Geld voor jonge boeren, landschapselementen en doelsturing
 7. Agroforestry Netwerk Limburg zoekt deelnemers voor project
 8. Op zoek naar oude Limburgse appel- en perenrassen
 9. Aanmelden voor cursus Natuurlijk! Vleesvee
 10. Beschermingsplan patrijs in uitvoering

De gebiedsaanvraag bij de provincie Limburg

De gebiedsaanvraag bij de provincie Limburg voor het verkrijgen van de ANLb gelden is gehonoreerd.
Dit betekent dat we de komende 6 jaar (2023-2028) verder kunnen met de uitrol van het ANLb en de uitbreiding van de Limburgse landbouwgrond met natuurinclusieve landbouw. Door deze nieuwe gebiedsaanvraag is er ook ruimte voor nieuw ANLb beheer.
Special
Begin oktober komt er een special naar je toe waarin we uitgebreid inzoomen op de nieuwe ANLb-periode en hoe we de invulling gaan geven aan de nieuwe gebiedsaanvraag en hoe wij de uitbreiding van het ANLb areaal gaan concretiseren. Houd je mail in de gaten!

Dieren in de Winter.

Vergoeding voor de extensieve pakketten is hoger dan voor de intensieve pakketten, wist je dat?

Graslanden, hagen, boomgaarden en poelen van deelnemers van Natuurrijk Limburg barsten in het voorjaar en de zomer van de dieren. Insecten, vogels, kleine zoogdieren en amfibieën vinden er hun plek. Maar waar blijven ze in de winter?

We gaan dit najaar een ledentevredenheidsonderzoek uitvoeren

Hoe tevreden zij jullie?
Aankondiging
We zijn verheugd aan te kondigen dat we in het laatste kwartaal van dit jaar een ledentevredenheidsonderzoek zullen uitvoeren. Dit onderzoek is een belangrijke kans voor ons om te begrijpen waar we staan als coöperatie en om samen te bepalen welke richting we op willen gaan.
Het is ook een gelegenheid voor ons om te horen wat jullie, als onze gewaardeerde leden, van ons verwachten en hoe je momenteel gebruik maakt van onze diensten.
Je feedback is van cruciaal belang voor ons gezamenlijk succes en we waarderen je bereidheid om je ervaringen en ideeën met ons te delen.
Aparte mailing
In november ontvang je hiervan een aparte mailing van ons over dit onderzoek.

Wij zoeken jou! Vacature veldmedewerker

Deze oproep voor de uitbreiding van ons team mag gedeeld worden.

Veldbijeenkomst Posterholt augustus

Tijdens de veldbijeenkomst op de percelen van Carla Verbeek-Smitz in Posterholt, hebben onze veldmedewerkers Rik en Frans met meer dan 20 deelnemers gesproken over de uitdagingen van het ANLb akkerbeheer.

Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen
 • Hoe beheers je de akkerdistel en melde
 • Hoe pas je strokenteeltachtig beheer op een groot perceel met gewasrotatie toe, naast ANLb gewassen en gangbare gewassen.
 • Positieve reacties op beheer patrijzen en veldleeuwerikken.
 • Zaaimoment en beheren van luzerne
 • Onderzaai van klaversoorten in gewassen
Op deze manier gaan we gezamenlijk op zoek naar een ecologische invulling van het beheer dat de komende beheerperiode resultaat op gaat leveren. We zetten met deze veldbijeenkomst weer een stap verder in het samen leren en elkaar leren kennen.

Hiermee kunnen we samen het doelbereik van agrarisch natuur- en landschapsbeheer vergroten. Dank namens ons team aan de deelnemers, tenslotte leren wij hier ook weer van.

De volgende keer ook deelnemen?
Hou de nieuwsbrief in de gaten en de kalender op onze website!

Begroting LNV: geld voor jonge boeren, landschapselementen en doelsturing

175 miljoen euro extra gereserveerd uit het Transitiefonds

Het kabinet trekt de portemonnee voor bedrijfsovername door jonge boeren, het versterken van de markt voor biologische producten en voor boeren die investeren in landschapselementen.

Agroforestry Netwerk Limburg zoekt deelnemers voor project

De verschijningsvormen van agroforestry zijn erg divers en variëren van struiken als voederboom voor vee op grasland tot een complex voedselbos. Internationaal wordt agroforestry vaak aangeduid als een verzamelnaam voor landbouwsystemen waarin bewust houtigen (bomen en struiken) gecombineerd worden met andere landbouwgewassen of veeteelt op hetzelfde stuk land. Dit wordt gedaan vanwege de ecologische en economische voordelen.

Informatiebijeenkomsten agroforestry in Limburg iets voor jou?

Op zoek naar oude Limburgse appel- en perenrassen

Het Nederlands Fruit Netwerk organiseert in samenwerking met Het Limburgs Landschap de Limburgse determinatiedag op zondag 1 oktober in Baexem/Horn.

Op deze dag zit een team van deskundigen klaar om samen met het publiek de naam van uw fruitboom te achterhalen. Het doel? Historische fruitrassen terug vinden.

Aanmelden voor cursus Natuurlijk! Vleesvee

Ben jij vleesveehouder?
Wil jij jouw kennis over natuurinclusieve landbouw uitbreiden, en leren hoe je dit toe kunt passen in jouw bedrijfsvoering? Meld je dan aan voor de cursus Natuurlijk Vleesvee.

De cursus bestaat uit 5 lesdagen, van 1 dagdeel, waarin steeds een ander onderwerp rondom natuurinclusieve landbouw centraal staat. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je zelf krachtvoer kunt telen, bodemgezondheid kunt verbeteren, maar ook hoe je de afzet van dit unieke stuk vlees kunt organiseren.

Beschermingsplan patrijs 2023-2025 in uitvoering

Door de toekenning van de subsidie voor de bescherming van de patrijs is er een werkgroep geformeerd die aan de slag gaat met een plan van aanpak.