Beschermingsproject patrijzen 2023-2025 komt in beweging

Het doel van het project

Het doel is om de biodiversiteit in het agrarische landschap te verhogen waarbij er binnen dit project focus is op de activiteiten die bijdragen aan verhoging van de populatie patrijzen.

Wat gaat er de komende tijd op communicatiegebied gebeuren?
Een groot publiek gaat geïnformeerd worden over de status van de patrijs. De activiteiten die georganiseerd gaan worden worden breed gedeeld. Laten zien waar we mee bezig zijn.

Welke middelen gaan we daarvoor inzetten?
• “Inspiratieborden” plaatsen bij de patrijzenakkers van Natuurrijk Limburg
• Informatiebord in GAIA ZOO (bij de volière met patrijzen)
• Inzet social-media
• Promotiematerialen voor wandelaars op horeca en wandellocaties
• Inzet nieuwsbrief voor coördinatoren, werkgroepen en boeren
• Organiseren informatieavonden

Meer informatie

Mocht je meer willen weten over dit project en de mogelijkheden ervan, dan is Koen van Weelden de veldmedewerker die u kunt raadplegen.

Kerngebieden patrijs