Interesse deelname ANLb 2025

Inschrijving voor 2024 gesloten wegens succes!

Ja! Ik wil de mogelijkheden voor 2025  bespreken

Bent u eigenaar van agrarische gronden en heeft u interesse in deelname aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)? Dan kunt u met uw gegevens aan ons doorgeven. We maken onderscheid tussen geïnteresseerden die nog geen ANLb hebben en die al wel ANLb hebben. Hieronder kunt u een keuze maken om naar het juiste formulier te gaan.

Bij de overweging om nieuwe locaties in aanmerking te laten komen voor het ANLb zijn een aantal stappen bepalend:

  1. De begrenzing van het Natuurbeheerplan bepaalt waar binnen de provincie Limburg ANLb is toegestaan of niet.
  2. De betreffende locatie moet van meerwaarde zijn voor doelsoorten van het ANLb. Soms kan dit betekenen dat een locatie vanwege een ongunstige ligging niet in aanmerking komt. Let op: het is een pré wanneer u in de gelegenheid bent om zich gelijktijdig met meerdere agrariërs binnen een gebied aan te melden.
  3. Vanwege een afgekaderd budget moet Natuurrijk Limburg afwegingen maken welk type beheer in aanmerking komt of niet. Ook hierbij is doorslaggevend in hoeverre maatregelen ten gunste komen van doelsoorten van het ANLb en de biodiversiteit in het algemeen.

Op basis van de locatie van uw perceel/ percelen en uw eventuele toelichting maakt Natuurrijk Limburg een afweging over uw potentiële deelname. Blijkt de locatie gunstig te zijn, dan neemt de veldmedewerker uit de betreffende regio contact met u op voor verdere afstemming over een mogelijke deelname aan het ANLb. Zo niet, dan ontvangt u van ons bericht dat we helaas onvoldoende aanleiding zien om deel te kunnen nemen aan het ANLb.

Naar het interesseformulier voor deelname in 2025