ANLb

Inzicht in uw eigen beheer

Meer informatie over uw ANLb-overeenkomst en actuele beheer kunt u, op ieder moment, zelf inzien op Mijnboerennatuur.nl. Met behulp van een interactieve kaart kunt u zien waar uw ANLb-percelen/elementen liggen en wat de oppervlakte/lengte is. U kunt per beheereenheid zien welk beheerpakket erop ligt, hoe lang de afspraken over dit beheer lopen en wat de beheervoorwaarden zijn. Daarnaast kunt u op Mijnboerennatuur.nl belangrijke persoonlijke documenten bekijken, en inzien welke meldingen van uitgevoerd (landschaps)beheer zijn gedaan door Natuurrijk Limburg aan RVO.nl. Ook kunt u bekijken onder welke gegevens u bij ons geregistreerd staat en contact met ons opnemen.

Handleiding gebruik Mijnboerennatuur.nl voor ANLb-deelnemers

Wijzigingen in uw beheer doorgeven

Indien noodzakelijk of zeer gewenst kan het ANLb-beheer waarover een beheerovereenkomst is afgesloten tussentijds gewijzigd of beëindigd worden. Hoe wij omgaan met flexibiliteit in beheer hebben hier we uiteengezet.

Neem altijd eerst tijdig en persoonlijk contact op met uw veldmedewerker indien er iets speelt dat mogelijk gevolgen heeft voor uw deelname aan het ANLb.

ANLb-deelnemers kunnen, na afstemming met hun veldmedewerker, het meldingsformulier (bedrijfs)overdracht en/of beëindiging contract ANLb invullen en naar ons doen toekomen.

Wijzigingen in uw persoonsgegevens doorgeven

Wijzigingen van uw e-mail adres, telefoonnummer, rekeningnummer of adres kunt u doorgeven via dit formulier.

Melden uitgevoerd landschapsbeheer

Alle ANLb-landschapspakketten kennen een meldingsplicht, met uitzondering van de knip- en scheerheggen met jaarlijks beheer. Wij verzoeken u het te melden wanneer u het afgesproken beheer heeft uitgevoerd/laten uitvoeren. Uitgevoerd landschapsbeheer dient binnen 1 week na uitvoering gemeld te worden.

Het melden van uitgevoerd landschapsbeheer kan alleen door het invullen van het meldingsformulier uitgevoerd landschapsbeheer.

Vragen over uitbetaling of gecombineerde opgave

Voor een aantal onderdelen van het ANLb hebben we een overzicht opgesteld van de veelgestelde vragen met antwoorden:

Uitbetaling beheervergoeding 2022

Gecombineerde opgave en betaalverzoek 2022

Loopt u rond met vragen over deze onderwerpen, dikke kans dat uw vraag hier tussen staat. Zo niet dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Beheervoorwaarden

Op elke lopende ANLb-beheerovereenkomst is ten allen tijde de meest actuele versie van de beheervoorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden

Op elke lopende ANLb-beheerovereenkomst is ten allen tijde de meest actuele versie van onze algemene voorwaarden van toepassing.

Herstel- en sanctieprotocol

Op elke lopende ANLb-beheerovereenkomst is ten allen tijde de meest actuele versie van ons herstel- en sanctieprotocol van toepassing.

Toelichting collectief en uitvoeringscollectief

Op elke lopende ANLb-beheerovereenkomst rust een dubbel lidmaatschap. Meer informatie hierover staat in de meest actuele versie van onze toelichting collectief en uitvoeringscollectief.

Klachten- en geschillenprocedure

Onze klachtenprocedure is openbaar en kan door eenieder worden opgevraagd. Onze geschillenprocedure is enkel beschikbaar voor onze leden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Foto: Patrick Lemmens