Formulier wijziging persoonsgegevens ANLb-deelnemer

Wijzigingen in persoonsgegevens van ANLb-deelnemers kunnen gemeld worden via dit formulier

  • Het BSN of KVK nummer kunt u terugvinden op mijnboerennatuur.nl en in bijlage 1 van uw ANLb-beheerovereenkomst.
    (Bedrijfs)overdrachten kunt u niet via dit formulier doorgeven maar via het formulier (bedrijfs)overdracht.

Foto: Patrick Lemmens