Disclaimer

De door Natuurrijk Limburg verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Natuurrijk Limburg kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Natuurrijk Limburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. Natuurrijk Limburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Natuurrijk Limburg worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Natuurrijk Limburg.

Op alle foto’s op deze website rust copyright. Meer informatie hierover vindt u op de pagina fotografie.

Foto: Luuk Belgers