Fotografie

Fotografie is een belangrijk onderdeel van de uitstraling van onze website. Wij zetten foto’s zeer bewust in als beeldende ondersteuning van ons inhoudelijke verhaal.

Herkomst foto’s

Veel foto’s zijn gemaakt door onze (veld)medewerkers. Maar er zijn ook verschillende andere samenwerkingspartners en fotografen die ons toestemming hebben gegeven om sommige van hun foto’s te gebruiken voor onze website. We trachten de naam van de fotograaf of fotografen consequent te noteren onderaan de webpagina.

Indien u hier een onvolkomenheid in constateert, waarderen wij het als u hierover contact met ons opneemt.

Copyright

Op al het fotomateriaal dat op deze website staat berust copyright. Het is dan ook niet toegestaan om beeldmateriaal over te nemen, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Privacy

Op sommige foto’s zijn (gezichten van) mensen herkenbaar in beeld. We trachten dergelijke foto’s alleen te gebruiken indien er schriftelijk toestemming is van de betreffende mensen daarvoor. Deze toestemming wordt al dan niet gegeven op presentielijsten van onze veldbijeenkomsten.

Bij vragen of twijfels hierover verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met de AVG verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Foto: Harm Kossen