Ik ben nog geen deelnemer

Interesseformulier deelname ANLb

  • Vul hier de nummers in van de kadastrale percelen (indien u hierover beschikt).
  • Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 128 MB.
      Upload hier een kaart of afbeelding. Geef op het kaartje duidelijk aan om welke locatie of percelen het gaat. Heeft u foto's van de locatie? Voeg deze dan ook toe.
    • Let op: wij kunnen uw formulier alleen in behandeling nemen wanneer we beschikken over kadastrale perceelsnummers of over een kaartje waarbij de locatie van de percelen goed te herleiden is. Beschikt u daarnaast over foto's van de locatie? Upload deze dan ook.