ANLb in kaart

Overzichtkaart Limburg
Leefgebieden en Focusgebieden ANLb – beheerpakketten

Klik op de kaart om de verschillende pakketten als losse lagen te bekijken

blauw

Leefgebied dooradering

Leefgebied open akkerland

geel

Werkgebied hamster

groen

Werkgebied kraanvogel

magenta

Leefgebied open grasland

patrijs

Kerngebieden patrijs