Aangescherpte eisen voor registratie van bedrijfspercelen bij RVO! Ook voor particulieren

Wat verandert er per 2024?

Vanaf dit jaar zal RVO geen beheervergoeding meer toekennen aan ANLb-percelen die in mijn.rvo.nl geregistreerd staan met een afwijkend BSN- of KVK-nummer ten opzichte van de ANLb-overeenkomst.

Waar leidt dit concreet tot problemen?

Speelt één van bovenstaande situaties bij u of twijfelt u hierover?

Vul z.s.m. het formulier onderaan dit artikel in, zodat we contact met u kunnen opnemen en samen orde op zaken kunnen stellen.
Wordt uw ANLb-perceel namelijk door iemand anders opgegeven bij RVO, dan krijgt u geen vergoeding.

Deadline 15 mei

Zowel wat betreft het ANLb-contract als de perceelsregistratie moet op uiterlijk 15 mei de registratie kloppend zijn, zodat RVO de vergoeding niet afwijst vanwege een afwijkende perceelsregistratie.

 


Formulier melding perceelsregistratie