Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Oproep: werk uw perceelsregistratie bij

Voor uw nieuwe contract is het van belang dat uw perceelsregistratie vanwege de invoering van de BGT is bijgewerkt. Het verzoek daarom de intekening van al uw ANLb-percelen vóór 1 januari 2023 in mijn.rvo.nl te controleren, waar nodig aan te passen en de wijzigingen door te geven aan RVO. Zou u ons een seintje willen geven zodra u dit heeft afgerond? Dan kunnen wij vervolgens de intekening van uw ANLb-percelen ook bijwerken.

Gevolgen BGT

De aanpassing op de BGT is voor ons als collectief een enorme klus. We hebben ruim 7.000 elementen geregistreerd. Het is niet haalbaar om de aanpassingen voorafgaand aan het versturen van de contracten door te voeren – we verwachten namelijk nog tot en met 2024 bezig te zijn met het verrichten van alle aanpassingen.

Het kan dus voorkomen dat uw nieuwe contract als gevolg van de BGT in een later stadium nog wijzigt. Uiteraard snappen we goed dat dit voor u als ANLb-deelnemer erg vervelend is. In de kern zou het alleen moeten draaien om het goede werk dat u in het Limburgse agrarische landschap verricht. Wij hebben als collectief ook niet gevraagd om de invoering van de BGT, maar van ons wordt ook verwacht dat we onze werkwijze hierop aanpassen.

Aan de slag

Als collectief moeten we hier nadrukkelijk mee aan de slag, omdat bij onze jaarlijkse subsidieaanvraag fouten als gevolg van de BGT in mindering kunnen worden gebracht op de aangevraagde jaarvergoeding.

In de praktijk kan het voorkomen dat de oppervlakte van uw ANLb-perceel kleiner wordt vanwege de nieuwe begrenzing van de BGT – met een lagere vergoeding als resultaat. Daarnaast is er sprake van aangescherpte richtlijnen voor landschapsbeheer binnen het ANLb.

Hierdoor kan het voorkomen dat elementen niet (volledig) meer voor vergoeding in aanmerking komen. Zo moeten landschapselementen binnen het ANLb bijvoorbeeld op maximaal 5 meter van landbouwgrond liggen of daaropvolgende landschapselementen.

Op dit moment zijn voor ons de gevolgen van de BGT op de contracten nog niet te overzien. Dat gaan we ondervinden op het moment dat we met de wijzingen aan de slag gaan.