Begroting LNV: geld voor jonge boeren, landschapselementen en doelsturing

Bron: Nieuwe Oogst

175 miljoen euro extra gereserveerd uit het Transitiefonds

Het kabinet trekt de portemonnee voor bedrijfsovername door jonge boeren, het versterken van de markt voor biologische producten en voor boeren die investeren in landschapselementen. In totaal is hiervoor 175 miljoen euro extra gereserveerd uit het Transitiefonds. Ook start het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met doelsturing.

Het kabinet heeft een toekomstbeeld voor ogen van landbouw waar boeren kwalitatief hoogwaardig en duurzaam produceren, met kringlooplandbouw als leidend motief voor innovatie, ontwikkeling en investeringen. De landbouw krijgt in dat toekomstbeeld een belangrijke rol in het leveren van ecosysteemdiensten, zoals het ontwikkelen van biodiversiteit die afhankelijk is van boerenland met akker- en weidevogels. De sector wordt daar ook voor beloond.

Met ketenpartijen die eerlijke prijzen betalen en de overstap maken naar duurzame producten, niet alleen in Nederland, maar ook op de West-Europese markt. Om stappen te zetten richting deze visie, heeft het kabinet een aantal plannen gepresenteerd.

Toekomstbeeld kabinet

Het kabinet heeft een toekomstbeeld voor ogen van landbouw waar boeren kwalitatief hoogwaardig en duurzaam produceren, met kringlooplandbouw als leidend motief voor innovatie, ontwikkeling en investeringen. De landbouw krijgt in dat toekomstbeeld een belangrijke rol in het leveren van ecosysteemdiensten, zoals het ontwikkelen van biodiversiteit die afhankelijk is van boerenland met akker- en weidevogels. De sector wordt daar ook voor beloond.

Met ketenpartijen die eerlijke prijzen betalen en de overstap maken naar duurzame producten, niet alleen in Nederland, maar ook op de West-Europese markt. Om stappen te zetten richting deze visie, heeft het kabinet een aantal plannen gepresenteerd.

Steun voor jonge boeren

Jonge boeren krijgen de komende jaren hulp bij het overnemen van een bedrijf. Jonge boeren willen graag bijdragen aan een duurzame toekomst, stelt het kabinet dat hen de ruimte wil geven om daarin te kunnen investeren. Hiervoor is zo’n 100 miljoen euro beschikbaar. Details over de regelingen volgen nog.