Bouwstenen mozaïek vogelakkers, najaars-inzaai en update zenderonderzoek patrijs

Wat zijn de bouwstenen voor een mozaïek in een vogelakker? Daarnaast een experiment met najaars-inzaai, en een update over het zenderonderzoek voor de patrijs.

We hebben met een drone een video gemaakt van een meerjarige vogelakker. Hierop is vanuit de lucht te zien dat een meerjarige vogelakker kan bestaan uit een combinatie van verschillende gewassen. Elk gewas wordt gefaseerd beheerd, zodat er altijd delen gewas blijven overstaan:

Veldmedewerker Rik Schreurs legt in onderstaande, korte video uit hoe zo’n mozaïek gecreëerd kan worden in een meerjarige vogelakker.

Blog najaars-inzaai experiment

De droge voorjaren hebben het lastig gemaakt voor het Partridge bloemblokmengsel om goed dekking te geven, en onkruiddruk vóór te zijn. Daarom zijn we een experiment begonnen met een najaarsvariant van het bekende bloembloekmengsel. De fasering in het beheer laat dit goed toe om ook in najaar te doen waar nodig is.

Veldmedewerker Rik Schreurs heeft in uiteengezet in een blog hoe dit experiment is opgezet en wat de eerste indruk is.

Update zenderonderzoek patrijs

De verdiensten tot nu toe van de gezamenlijke inzet voor de patrijs werden onlangs uitgelicht in de zesde voortgangsrapportage Natuur in Nederland. Onderdeel van de aanpak is het zenderonderzoek nabij de Groote Peel. Willem Maris, onze onderzoeker weide- en akkervogels, heeft een uitgebreide update gemaakt over het zenderonderzoek van de patrijs. In onderstaande korte video noemt hij de belangrijkste conclusies tot nu toe:

Klik hier om de volledige update te lezen.

ANLb-deelnemers kunnen zich wenden tot veldmedewerker Rik Schreurs voor meer informatie over deze nieuwsbrief en concreet advies over het akkerbeheer.