Beheertips heggen en struweelhagen

Op belangrijke momenten in het beheerjaar zetten we tips op een rij voor specifieke typen beheer. Bijvoorbeeld voor knip- en scheerheggen en struweelhagen.

In januari 2020 hebben we zo’n mailing verstuurd naar ruim 800 ANLb deelnemers met (o.a.) dit type beheer. Onderwerpen waren: wanneer en hoe beheer het beste uitgevoerd kan worden, in het bijzonder voor de hazelmuis. Bijzondere aandacht werd gevraagd voor het uitrasteren van deze landschapselementen bij begrazing.

Klik hier om de mailing te bekijken en doe uw voordeel met onze beheertips!

Heeft u beheer uitgevoerd aan uw ANLb-beheereenheid? Meld dit dan zo spoedig mogelijk via het formulier melden uitgevoerd beheer.

Foto: Harm Kossen