Ga op zoek naar boerenlandsoorten

Door: veldmedewerker Anke Brouns

Het verhogen van de biodiversiteit is een van de belangrijkste doelstellingen van het agrarisch natuurbeheer. Dat wil zeggen dat we proberen om zoveel mogelijk verschillende soorten een plek te geven binnen het agrarisch landschap. Hoe weten we nu of ons beheer effectief is? Het voorjaar leent zich er uitstekend voor om eens op zoek te gaan naar een aantal van onze boerenlandsoorten:

Steenuil

April In de avondschemering luisteren, zoeken naar braakballen en poepsporen bij de nestkast https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/steenuil
Vroedmeesterpad

April-mei Op een warme avond luisteren https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/vroedmeesterpad
Geelbuikvuurpad

Mei Op een warme dag zoeken langs de waterkant https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/geelbuikvuurpad
Boomkikker

April-mei Op een zonnige dag zoeken op bladeren in struiken in de buurt van de poel, luisteren https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/boomkikker
Kamsalamander

April ’s Avonds met een zaklamp zoeken in de poel https://www.ravon.nl/soorten/soortinformatie/kamsalamander
Grauwe Klauwier

Mei Overdag toppen van struiken afspeuren met een verrekijker https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/grauwe-klauwier
Patrijs

April In de avondschemering luisteren https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/patrijs

De linkjes hierboven leiden naar pagina’s waarop u geluiden en afbeeldingen van de soort kunt vinden.

We zijn benieuwd wat u aantreft. Laat het ons weten via info@natuurrijklimburg.nl. U kunt uw waarneming ook doorgeven via waarneming.nl. Als opmerking kunt u eventueel vermelden dat het om agrarisch natuurbeheer gaat.

Bronnen: Ravon.nl en Vogelbescherming.nl
Foto’s: Luuk Belgers, Henk Heijligers, Harm Kossen, Otto Plantema