De coöperatie Natuurrijk Limburg  

Op welke manier kunt u invloed uitoefenen?

Het is voor de werkorganisatie natuurlijk onmogelijk om naar meer dan 1200 leden tegelijkertijd te luisteren. Daarom wordt leden gevraagd hun vertegenwoordigers te kiezen in de ledenraad die uit 15 personen bestaat.  De ledenraad vervult de rol van Algemene Vergadering en is dus het hoogste orgaan in de coöperatie. Voor de dagelijkse besturing van de werkzaamheden benoemt de ledenraad op haar beurt een bestuur van 5 personen.
Behalve dat u uw ledenraad kunt kiezen, is het ook mogelijk dat u zich aanmeldt voor een positie in diezelfde ledenraad of in het bestuur. Om gekozen te worden moet u natuurlijk wel voldoen aan de eisen die de ledenraad aan die functies stelt.

Nieuws over ontwikkelingen van uw coöperatie

In de komende nieuwsbrieven gaan we regelmatig aandacht schenken aan de werkwijze van uw coöperatie en aan actuele onderwerpen die er spelen. Als lid heeft u het recht, maar ook de plicht om goed op de hoogte te blijven van wie uw vertegenwoordigers zijn en wat ze bespreken. Tevens versterkt het uw coöperatie Natuurrijk Limburg als u en de andere leden hun mening en signalen afgeven over wat er nog beter kan. Samen worden we sterker!
Naast deze nieuwsbrieven zullen we ook kennismakingsmomenten met elkaar organiseren. Om niet alleen inhoudelijke kennis over beheer, landschap en biodiversiteit uit te wisselen, maar ook meningen en ideeën over het versterken van onze verenigingskant.

De coöperatie in een notendop

We eindigen dit eerste inleidende artikel over de coöperatie met een schema. Hierin staat samengevat dat we binnen de coöperatie Natuurrijk Limburg in feite 4 groepen van mensen onderkennen, die elk een ander takenpakket en rol hebben. Deze groepen zijn:

  1. u en de andere leden;
  2. uw vertegenwoordigers in de ledenraad;
  3. het door de ledenraad benoemde bestuur;
  4. de door het bestuur (indirect) aangestelde medewerkers in de werkorganisatie.