Doet u ook mee aan Fotocampagne project Herkenning Kruidenrijk Grasland?

Oproep aan deelnemers en vrijwilligers om mee te doen!

Boerennatuur is in het project Herkenning Kruidenrijk Grasland op zoek naar zoveel mogelijk foto’s van graslandpercelen uit verschillende delen van het land. Daarom zouden wij graag de hulp hebben van deelnemers aan het ANLb en vrijwilligers die dit seizoen in het veld actief zijn.

De vraag is:

Zou  je een bijdrage willen leveren aan dit project door van een aantal graslandpercelen foto’s te maken via een app.

Inzet satelliet

In deze publiek-private samenwerking wordt door de partners gewerkt aan de ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem waarmee de kruidenrijkdom van percelen kan worden bepaald op basis van satellietbeelden en foto’s vanuit het veld.

Voordelen kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland staat de laatste jaren volop in de belangstelling als onderdeel van een natuurinclusieve melkveehouderij. Goed ingepast in de bedrijfsvoering kan kruidenrijk grasland veel voordelen bieden zoals:

  • Verbeteren biodiversiteit,
  • Verbeteren Bodemkwaliteit
  • Veerkracht vergroten tegen weersextremen (klimaatverandering)
  • Voederkwaliteit verbeteren
  • Diergezondheid verbeteren
  • Mestbenutting optimaliseren

Rol Grasland in het weidevogelbeheer

Daarnaast speelt extensief kruidenrijk grasland een belangrijke rol in het weidevogelbeheer. Graag nodigen we vogelwerkgroepen/vrijwilligers uit om dit veldseizoen bij te dragen aan de ontwikkeling van dit systeem door in verschillende graslandpercelen een aantal foto’s te nemen via de hiervoor ontwikkelde app. Deze foto’s worden vervolgens gebruikt om het te ontwikkelen systeem te ‘trainen’ beter kruidenrijk grasland te herkennen.

Alle hulp is welkom!

Met foto’s van 1-5 graslandpercelen zouden wij al erg geholpen zijn, meer mag natuurlijk altijd! En goed om te weten, het hoeven niet per se kruidenrijke graslandpercelen te zijn!

Voor een uitgebreide instructie hoe je foto’s maakt in met de app:

Help mee om de herkenning van kruidenrijk grasland te verbeteren: maak foto’s! | BoerenNatuur

 

Voor meer informatie over het project:

Neem contact op met David Kingma (dkingma@boerennatuur.nl of 0657725185).