Enquête vogelakkers

 

BIJ12, de organisatie die de provincies ondersteunt in de uitvoering van hun gemeenschappelijke taken op het gebied van een vitaal platteland, laat onderzoek verrichten naar de landelijke invulling van vogelakkers en de mogelijkheden om de effectiviteit hiervan te verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Kenniscentrum Akkervogels.

Een deel van de benodigde informatie voor het onderzoek wordt verzameld middels twee vragenlijsten. Een lijst voor het agrarisch collectief (Natuurrijk Limburg) en een specifieke vragenlijst voor u als beheerder van een vogelakker.

De meeste vragen gaan over de invulling van het beheer, zoals ingezaaide mengsels, gewassen en gewasstroken enz. Deze vragen zijn al aan de hand van de monitoring van uw beheer door de veldmedewerker van Natuurrijk Limburg beantwoord.

We zouden het fijn vinden als u wel nog zelf antwoord kunt geven op de vragen in onderstaand formulier.

Alvast hartelijk dank!

Vragenlijst vogelakkers

  • A.u.b. meerdere antwoorden opgeven.
  • A.u.b. meerdere antwoorden opgeven.

Wilt u ook de originele uitgebreide vragenlijst bekijken of invullen, gebruik dan hiervoor de volgende link: KLIK

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan even contact op met uw veldmedewerker.

Rik Schreurs
06 55205702
schreurs@natuurrijklimburg.nl

Jac Mulders
06 25490761
mulders@natuurrijklimburg.nl