Even voorstellen!

Stan, vertel kort iets over jezelf.

“Ik ben Stan Bruijsten, 29 jaar en samenwonend in het plaatsje Nederasselt. Ik heb gestudeerd aan de HAS in Venlo en heb de studie Bedrijfskunde & Agribusiness afgerond. Verder heb ik ervaring opgedaan als adviseur bij Arvalis. In het dagelijkse leven ben ik een kleinschalige boer met runderen en kippen en ben ik sinds kort 2 dagen per week werkzaam voor Natuurrijk Limburg als veldmedewerker klimaat- en water.”

Aan welke zaken moeten we denken als we kijken naar klimaat- en waterpakketten?

  • Klimaatpakket bodemverbetering: verbetering van de bodem van grasland en bouwland door het opbrengen van organische mest, bodemverbeteraars of met plantenresten
  • Waterpakket verbrede bufferstrook: een bredere bufferstrook als een aanvulling op de verplichte bufferstrook vanuit het 7e NAP.
  • Waterpakket water bergen: graslanden worden zodanig beheerd dat ze geschikt zijn voor waterberging. Binnenkort gaan we onze leden hierover informeren.

Stan, hoe word je boer? Of zit dit in je genen?

“Mijn vader was varkenshouder, met zeugen en vleesvarkens. Dus zat het “boeren” wel een beetje in de genen. Maar mijn studie en werk bij een melkveehouder gaven mij de inspiratie om het anders te gaan doen.”

“Boer Stan”, vertel eens iets meer over dit concept en je dieren.

“In mijn studententijd ben ik gestart met de Blonde d’Aquitaines, een Frans vleeskoeien ras. Het zijn prachtige statige dieren, die met sobere voeding zorgen voor heerlijk mals vlees. Daarom passen deze dieren goed in mijn bedrijfsvoering met veel natuurbeheer. Hiernaast heb ik kippen, zogeheten dubbeldoelkippen. Deze zijn goed in eieren leggen, maar zorgen ook voor een mooi stukje kippenvlees. Er wordt minder van de kippen gevraagd en ik hoop daarom dat ze in staat zijn om langer eieren te leggen.”

Is het vlees, de eieren en het kippenvlees te koop in de supermarkt?

“Nee, dat is niet het verkoopkanaal dat ik gebruik. Ik verkoop vrijwel alles rechtstreeks aan de consument, een klein deel van de producten gaat via enkele speciaalzaken en horeca naar de consument. Ik ga voor en ik hou van eerlijke, regionale producten. Ook voor de slager kies ik voor een vakman uit de buurt. Zo worden de transportbewegingen tot een minimum beperkt. Zo hou ik de keten bewust klein.”

Dit betekent dat je met veel zaken vanuit het ANLb bezig bent in je dagelijkse werk?

“Ja, dat klopt. Je kunt hierbij denken aan het agrarisch natuurbeheer zoals botanische weideranden, botanisch hooiland en wintervoedselakkers. Het is mooi om te zien hoe de natuur hierop reageert.”

Stan je geeft aan dat je graag dingen uitprobeert op je bedrijf. Wat speelt experimenteren voor een rol in je functie als boer?

“In mijn dagelijkse werk betekent experimenteren werken met de natuur i.p.v. tegen de natuur. Uiteindelijk win je niet van de natuur. Flora en fauna mogelijkheden bieden om deel te zijn van je bedrijfsconcept en verdienmodel.”

Waar gaat het bij jullie thuis om als je kijkt naar je toekomst droom?

“Wij gaan voor een goede boterham verdienen, lees “Jan Modaal”. Vooral op een eerlijke manier je inkomsten verkrijgen waarbij ik mezelf elke dag goed in de spiegel kan aankijken. Ik wil trots zijn op de manier waarop ik gezonde producten produceer. Hierbij is de natuur mijn partner.”

Heb je nog een tip voor onze leden en nieuwsbrieflezers?

“Durf te experimenteren, probeer om stap voor stap zaken toe te passen. De klimaat- en waterpakketten  worden nu samengesteld. Dit is weer een stap waarin we samen kunnen experimenteren. Samen kijken hoe deze pakketten in uw bedrijfsvoering kunnen inpassen.  Samen op weg naar natuurinclusieve landbouw. Ik kijk uit naar de samenwerking met ANLb-deelnemers en het adviseren van nieuwe deelnemers over klimaat en water. Als er vragen zijn neem gerust contact met mij op.”