Florarijke akkers

De afgelopen weken hebben we kunnen genieten van prachtig bloeiende flora akkers. Na de eerste twee jaar beheer naar onze mening de mooiste akkers van heel Limburg.

Medewerkers van team landelijk gebied van Vogelbescherming Nederland keken hun ogen uit eind mei. Ook de Beheercommissie van het Limburgs Landschap stond twee weken geleden te glunderen. Voorbijgangers vragen of we ze op de foto willen zetten bij de wuivende korenvelden met vele kleuren. En de boeren die dat moois hebben gemaakt? Die zijn met recht blij en trots op hoe deze akkers zich met begeleiding onder hun kundig beheer hebben ontwikkeld.

Dit moet je zien!

Lerend beheren
“Bedreigde akkerflora terug op Limburgse boerenakkers,” meldden we twee jaar geleden in DIT NATUURBERICHT op Nature Today. De eerste twee jaar is ingezaaid met inheemse soorten akkerflora. Thans, in het derde beheerjaar, is het steeds kansrijker dat de flora zichzelf in stand houdt. Dat is precies waar we naar streefden.

Akkerboeren weten: probleemonkruiden kunnen een bedreiging zijn voor een goede ontwikkeling van bijzondere akkerflora. Door uitgekiend beheer hebben we dit beheersbaar kunnen houden. Een belangrijk onderdeel hierin was het toedienen van de optimale hoeveelheid mest. Precies genoeg (niet teveel, niet te weinig) op het juiste moment zorgt voor een volle dekking van graan met akkerflora waarin de probleemkruiden geen kans hebben.

De term ‘lerend beheren’ is een term die ANLb deelnemers regelmatig voorbij horen komen. Deze flora akkers zijn een goed voorbeeld uit de praktijk. Het gaat om hand gekozen locaties en deelnemers door Natuurrijk Limburg en externe experts Peter Verbeek (Natuurbalans) en Udo Prins (Louis Bolk Instituut). Met maatwerk zaaigoed en maatwerk beheer wordt hier doorlopend inzet gepleegd voor bedreigde akkerflora. De deelnemende akkerboeren komen op een aantal momenten in het jaar bij elkaar met genoemde partijen, in het veld, en stemmen regelmatig met de veldmedewerker van Natuurrijk Limburg af over het beheer en de uitdagingen waar ze in de praktijk tegenaan lopen.

Hulp gezocht voor zaad oogsten
Natuurrijk Limburg heeft de ambitie om dit type beheer ook naar andere geschikte, locaties uit te breiden, maar vooral ook om deze akkerflora ook in ander akker(randen) beheer te kunnen bijzaaien. Zo willen we samen met de deelnemers kijken om bijvoorbeeld ook het beheer voor de hamster een kleurrijker aanzien te geven. Wij zien akkers graag zoals Vincent van Gogh ze ook graag zag. Dit is in feite maatwerk binnen de lopende afspraken met bestaande ANLb deelnemers.

Op dit moment zijn we op zoek naar manieren waarop we het zaad van deze akkers kunnen oogsten, om te kunnen gebruiken voor andere locaties. De reden om dit te willen is om te kunnen garanderen dat het inheems, natuurlijk zaaigoed is. Dit is belangrijk omdat kweekvormen van dezelfde flora niet waardevol zijn voor bijensoorten. Daarnaast denken we hiermee de kosten voor de deelnemers omlaag te kunnen brengen. Het ANLb richt zich op effectievere inzet van beheer, maar ook efficiëntere inzet van middelen.
We gaan in ieder geval bekijken of de Arenstripper hiervoor ingezet kan worden.

ANLb deelnemers of anderen die denken hiervoor ander geschikt materiaal of middelen (bijvoorbeeld aanpassen van maaibord) te hebben kunnen zich melden via info@natuurrijklimburg.nl of bij hun veldmedewerker.

Totdat we hiervoor een werkwijze hebben gevonden zien we in ieder geval dat het aanzien van deze akkers veel waardering oogst.

Alle foto’s: Harm Kossen