Het eerste Limburgse kievitsei gevonden op woensdag 6 maart in Nederweert

Weer als eerste in Nederweert

Het eerste Limburgse kievitsei is op woensdag 6 maart weer in de gemeente Nederweert gevonden. Om precies te zijn, een nest met 2 eieren, op een bouwlandperceel aan de Venloseweg in Ospel. Het nest is gevonden door weidevogelbeschermer Frans Boonen.

Kievitsei

Een week eerder
De kieviten zijn er vroeg bij dit jaar. De eerste kievitseieren van Nederland werden op zaterdag 2 maart al gevonden in de provincies Gelderland en Overijssel. Vorig jaar werd het eerste Nederlandse kievitsei pas op 11 maart gevonden, in de provincie Overijssel. En het eerste Limburgse ei op 14 maart. Door het zachte weer zijn de kieviten nu dus een dikke week eerder aan de leg. Vanaf de 2e week van april kunnen we nu al kuikens verwachten. Vorig jaar vonden de Nederweerter weidevogelbeschermers 113 kievitsnesten, maar uiteindelijk vlogen er maar enkele kuikens uit. Dit is een terugkerend patroon de afgelopen jaren. Het slechte broedsucces wordt veroorzaakt door droogte en predatie

Tegenstelling
De tegengestelde situatie doet zich voor dat er de laatste jaren steeds meer neerslag valt in Nederland maar dat landbouwpercelen op de hoge zandgronden steeds eerder in het voorjaar verdrogen door de sterk verbeterde ontwatering. Regenwater wordt efficiënt afgevoerd door ons stelsel van sloten, greppels en drainage waardoor kievitskuikens al kort nadat ze uit het ei zijn gekropen worden geconfronteerd met verdrogende graslanden en akkers. Ze kunnen daardoor steeds moeilijker hun kostje bij elkaar scharrelen. Vanaf de eerste dag moeten ze zelf op zoek naar eten onder begeleiding van hun ouders. Maar op droge percelen vinden ze nauwelijks bodeminsecten en wormen, waarvan ze er honderden per dag nodig hebben. Ze moeten steeds grotere afstanden afleggen op zoek naar de laatste vochtige plekjes. Waar de predatoren ze vervolgens staan op te wachten.

Vochtige bodem
Essentieel voor de overleving van kievitskuikens is een vochtige bodem en verspreid liggende plekjes waar ze kunnen schuilen in de begroeiing van slootkanten en greppels. Hopelijk valt er komend voorjaar regelmatig een lentebuitje zodat de dappere kievitskuikens dit jaar makkelijker aan hun eten kunnen komen. De uitgangssituatie is dit jaar in ieder geval beter door de vele regen die er afgelopen winter is gevallen.