John Verhoijsen nieuwe voorzitter Coöperatie Natuurrijk Limburg

De ledenraad van Natuurrijk Limburg heeft op 8 februari 2023 John Verhoijsen tot nieuwe voorzitter van het bestuur benoemd. Unaniem stemden de aanwezige ledenraadsleden in met een voorstel dit aangaande vanuit het bestuur.

John Verhoijsen is woonachtig in Beringe en maakt sinds 2016 deel uit van het bestuur. De laatste jaren in de rol van penningmeester. Met zijn ervaring zal hij zich inzetten om – in goede samenspraak met de werkorganisatie en met de andere bestuursleden – het vernieuwde ANLb in de provincie Limburg uit te rollen. En daarmee ook bij te dragen aan de transitie naar een natuur-inclusieve landbouw.

Wij wensen John veel succes in deze nieuwe functie.